Dilluns 20 d’abril a les 17 hores al menjador del col·legi. Hi hauràn cuidadores pels xiquets i xiquetes al pati del cole.

___________________________________________________________________________________

S’ha detectat una inquietud cada vegada major per part de la comunitat educativa i dels pares i mares entorn dels menjadors escolars. Hem sentit moltes vegades aquestes preguntes: En mans de qui està l’alimentació dels nostres fills i filles? És un menjar de qualitat? Quins criteris se segueixen a l’hora de triar l’empresa que s’encarrega de la cuina de l’escola? Totes les empreses i menús són iguals? Si és de més qualitat ha de ser més car?…

El menjador escolar pot ser un espai d’informació i transformació social: podem aprendre quins impactes té la nostra manera d’alimentar-nos, podem donar suport a un tipus de producció o una altra (per què no productes locals en el menjador?), podem crear hàbits alimentaris saludables i sostenibles i, sobretot, ha de ser un espai en el qual poder exercir la nostra llibertat sobre el que volem que mengen els nostres fills i filles.

Per tot això, proposem la celebració d’un taller en què es tracte de donar resposta a aquestes i altres preguntes, en què es treballe amb els menús escolars i es cree un espai de debat entorn de quin menjador escolar ens agradaria tindre a l’escola.

Objectius del taller

Generar un espai de treball i debat amb l’AMPA i la comunitat educativa entorn dels menjadors escolars sostenibles.

Comparar diferents menús escolars i discutir sobre les diferències.

Conéixer experiències reeixides d’implantació de menjadors escolars en altres llocs.

Proposar canvis que puguen millorar l’alimentació en el menjador escolar.

Dinàmica: “Tots els menús escolars són iguals?”

Comparativa entre menús de menjadors escolars que proposen diferents empreses.

Presentació d’iniciatives i/o experiències sobre menjadors escolars d’altres llocs.

Debat i proposta de canvis que es poden generar per millorar l’alimentació en el menjador escolar.

Quin menjador escolar volem?

Passos a seguir per a aconseguir-ho

Conclusions i tancament

Taller a càrrec de Pilar Valero, mare de 2ón d’infantil i membre de la Junta de l’Ampa.