Per als que tingau beca de menjador ací teniu els horaris i dies de la setmana que ve per anar a signar.

València a 18 de Maig de 2015

A/a de la família de l’alumne/a __________________________________________________

  • SEGUINT INSTRUCCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT, LES FAMÍLIES HAN DE SIGNAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA BECA DE MENJADOR DEMOSTRANT AIXÍ QUE GAUDEIXEN D’ELLA.
  • EL PROPER DIMECRES 20.05.15 (9.00 a 9.30 h) I/O DIJOUS 21 (12.30 a 13.00 h), HEU DE VINDRE  AL DESPATX DE SECRETARIA PER SIGNAR I COMPLIMENTAR ELS FULLS OFICIALS DELS SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT DE VALÈNCIA.
  • VOS PREGUE QUE NO S’OBLIDEU D’ACUDIR A SIGNAR, DONAT QUE ES TRACTA DE LA VOSTRA BECA I CAL LA SIGNATURA JUSTIFICADA.