Dia 25 de febrer a les 17.23

Assistents: Rosa Ribera, Paco Collado, Jordi Boluda, Paula Roselló i Pilar Valero.

 

 

ORDRE DEL DIA

 

  1. PROPOSTES PER EL SOLAR DE L’IVAM PER PORTAR 7 DE MARÇ
  2. GESTIÓ PER OBRIR CARRER HORT D’EN CENDRA

 

 

1er tema

 

S’acorda assistir a la reunió convocada per la direcció de l’IVAM el 7 de març i participar en el procés de concreció de propostes. Les propostes són les nomenades en la convocatòria d’aquesta Junta extraordinària.

Assistirà Paula Roselló (mare de 1er d’infantil) en representació de l’Ampa, i en cas de no poder, ens representaran les mares Coloma Mestre i Rosana Soler (mares de 2ón d’infantil).

 

 

2ón tema

 

S’acorda fer un escrit o instància des de l’Ampa a l’Ajuntament per demanar que obrin el carrer Hort En Cendra i que siga peatonal sense places d’aparcament. També que hi haja algun arbre i mobiliari urbà adequat per a la entrada d’una escola d’infantil i primària.

Aquest escrit o instància es podrà complementar amb el suport i signatures de diversos col·lectius o organitzacions del barri.

Rosa Ribera serà la encarregada de preparar la instància i presentar-la on calgui.

 

PRECS I PREGUNTES

 

1er prec      

 

Pilar Valero (mare de 2ón d’infantil) informa sobre el projecte de Comedors Escolars Sostenibles. Aporta documentació del projecte i de la campanya “Somos lo que comemos” de la ONG Cerai..

S’acorda tirar endavant en el projecte i portar-ho a la Comissió del Menjador i al Consell Escolar, per a la presentació d’ofertes per al curs que vé, d’empreses de Menjadors Escolars que oferten alimentació ecològica sostenible, economia col·laborativa, productes biològics, …

Es posarà ja, a la nostra web, tota la informació sobre aquests projectes per a la informació de les mares i pares; i també a la direcció del centre.

 

2ón prec

 

Pilar Valero proposa fer una xarrada-taller sobre aquesta campanya destinat a totes les mares i pares, així com al professorat del centre.

S’acorda fer la xarrada-taller el dia 21 d’abril a les 17,15 en el menjador de l’escola. S’haurà de demanar el permís a la direcció del centre i demanar cuidadors per las xiquets i xiquetes dels pares assistents.

 

3er preg

 

Jordi Boluda proposa fer una campanya de sensibilització i de suport a l’ús de valencià a l’escola per part dels xiquets i xiquetes, ja que utilitzen majoritàriament el castellà com a llengua relacional.

Els assistents donen tot el suport a aquesta proposta i s’acorda publicitar la proposta de campanya a la web per a demanar idees i col·laboracions a pares i mares. També s’acorda informar al Consell Escolar per obtindre el suport i la col·laboració del professorat i la directiva.

 

4rt prec

 

Paco Collado demana més participació de l’Ampa de l’escola en les manifestacions i iniciatives d’Escola Valenciana i altres organitzacions en defensa de l’escola pública.

 

 

Els membres de l’Ampa assistents, demanen a les dos mares assistents a la reunió i que no formen part de la Junta de l’Ampa, que es vinculen i passen a formar part de la Junta.

Les dos accepten i passen a formar part de la Junta.

Són Paula Roselló i Pilar Valero.