ASSISTENTS:

Equip directiu: Isabel Tomàs (Directora), Margarita Calatayud (Cap Estudis), Josep M. Arbiol (Secretari).

Mestres: Mª José Serret, Àngela i Raquel.

Pares: Rafael Latre, Estela Martínez i Toni Peris.

  1. ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR 26 DE NOVEMBRE.

Recordar a tots els pares i mares de l’escola que miren el cens electoral que està penjat al cristall de la porta de l’entrada de l’escola per comprovar que estan al cens i que no hi ha cap errada al nom. El recordatori s’hauria de fer mitjançant la pàgina web de l’AMPA i el dia de l’Assemblea.

La Junta electoral estarà formada per:

  • Directora i Presidenta del Consell escolar.
  • Mestre/a de l’escola.
  • Pare/mare de l’escola.

Hi haurà que comptar amb un pare/mare i mestre/a suplents ja que serien ells els qui cobririen qualsevol baixa del seu equivalent membre a la Junta.

Es realitza un sorteig per bolletes entre els pares/mares i mestres que aquest any acaben la seua legislatura al Consell.

Isabel, directora i Josep com a secretari informen que no hi ha cap llei que prohiba que un membre de la Junta electoral puga formar part de la mateixa encara que es torne a presentar com a candidat.

Després de realitzar el sorteig els titulars de la Junta electoral són:

– Isabel Tomàs (Directora/Presidenta Consell)

– Pepi (mestra)

– Rosana (mare)

Suplents:

-Àngela (mestra)

-Estela (mare)