RESUM CONSELL ESCOLAR: Dijous   09.07.15     17.00 h

 

Asistents: (Mestres) Isabel, José Manuel, Marga, MºJosé, Pepi, Pilar, Mario, Josep, Ángela (pares/mares) Rafa, Toni, Mónica.

1.Lectura i aprovació de l’acta anterior.

Es lligen i aproven 3 actes.

2.Memòria 2014-2015.

La memòria es va enviar uns dies abans per a que es llegira i es comenten/inclouen alguns punts.

 

  • Fixar el preu del menjador de setembre i juny a 4,25 (menjar)+1,30 (monitors)
  • Fer un plec de condicions per a les empreses que opten a fer el servei de menjador igual per a totes. Així tots donen la mateixa informació.
  • Es parla sobre què passa si algun pare/mare no arreplega al seu fill/a a les 12.30 i la conclusió és que el mateix que si no l’arreplega a les 17.00.

De la resta de punts de memòria tot sense comentaris.

3.Balanç 3r trimestre i Global Final del Menjador.

Tenim un balanç molt positiu. Al banc 31.221,06, dels que 25.493,71 és romanent del menjador i 5.727,37 de l’escola. Encara ens deu Conselleria més de 20.000 euros, de beques sense pagar encara, amb el que tindríem més de 45.000 euros de romanent.

4.Beques Menjador 2015-2016.

Ja s’han gravat les beques a Itaca. S’han sol·licitat 66.

5.Menjador 2015-2016.

Rafa exposa les propostes de millora per fer un menjador més sostenible. Eixes propostes aniran a la propera comissió de menjador per tal de proposar-les a l’empresa que es farà càrrec del menjador.

5 empreses opten al menjador. Es valoren totes les propostes. Per diverses raons es decideix continuar amb Càtering Ruzafa.

6.Informació Equip Directiu.

– José Manuel comunica que una alumna de sisè ha obtingut el premi a l’excel·lència per les seues qualificacions.

– Ens confirma el calendari del proper curs: començament 10 setembre, fi de curs 21 de juny.

– En quant a la matriculació 3 alumnes que havien sol·licitat l’escola finalment no s’han matriculat. A més de varies baixes, hi ha dos repetidors.

– S’acorda que de nou el repartiment de les agendes siga el primer i segon dia de classe, com el curs passat, a la porta del pati per tal de no complicar l’entrada dels alumnes nous d’infantil.

– Parlem de noves mesures per tal de evitar el calor a les aules, d’infantil sobre tot. Es parlarà de nou amb els responsables de Conselleria en setembre.

– Està en projecte ficar el més aviat possible unes reixes al bany de les xiques del pati per tal d’evitar mirades curioses i caigudes.

– Encara no han eixit les comissions de serveis, pel que encara no saben com quedarà el equip directiu el proper curs.

– El director s’acomiada de tots, ja que es jubila a finals d’agost i dona les gràcies a l’AMPA per uns records que li varen entregar d’acomiadament (un diccionari de rimes i un mapa antic de la ciutat)

7.Punts aportats pel sector pares/mares.

8.Precs i preguntes.