València a 28 d’abril de 2015

ASSISTENTS:

Equip directiu: Jose Manuel Pérez (Director), Margarita Calataiud (Cap Estudis), Isabel Tomàs (Secretària).

Mestres: Josefa Felipe, Josep M. Arbiol, Mª Pilar Arnal, Mª José Serret, Àngela.

Pares: Mercedes Alonso, Jordi Boluda, Rafael Latre, Javier Guillén, Josefina Santolaria, Estela Martínez.

Representants alumnes

 1. LECTURA I APROVACIÓ D’ACTA ANTERIOR.

Es llig i s’aprova l’acta del Consell anterior.

 1. APORTACIONS ALUMNES REPRESENTATS.

Primer de tot, els xiquets i xiquetes de l’escola feliciten als pares d’una alumna de 6é per fer possible el Taller de les Trobades, el qual va ser tot un èxit. Enhorabona també als alumnes i a la tutora de 6é.

Peticions de l’alumnat:

 • Dalt de la porxada està plena de cagades de colom: Isabel explica que s’ha fet un escrit amb les deficiències des de 2013 que no estaven resoltes i afegiran coses noves com aquesta que han dit els alumnes per tal que proporcionen al xic que ho neteja els utensilis pertinents.
 • Als bany dels xics entren fulles i cauen a la pica.
 1. BALANÇ DEL MENJADOR 2N TRIMESTRE.

Es revisa el resum de la comptabilitat presentada a Conselleria i queda aprovada. L’escola no té deutes pendents però Conselleria, com és habitual encara no ha pagat menjador i beques del 2015 i altres mesos de 2014.

 1. HORARI GENERAL CENTRE 2015-2016.

L’horari de l’escola continua sent el mateix: de 9 a 12:30h i de 3:30 a 17h. Se suposa que l’horari està dins del que ara demana la Lomce (clases de 45min) i per tant per la tarda només hi ha 1h i 30 min., però igualment Isabel emitirà el paper informant de l’horari que hi ha en aquest centre per considerar-se encara horari especial.

 1. INFORME EQUIP DIRECTIU (NOVETATS MATRICULACIÓ I COMISSIONS DEL CONSELL, SI ESCAU, ENTRE D’ALTRES).

MATRICULACIÓ:

 • 5 de maig: reunió del col·legi i l’Ampa per a les noves matrícules.
 • 8 de maig: sol·licitud de matrícula al centre.

BAIXES MESTRES:

Se informa que la baixa que ha deixat la jubilació de la mestra Lola es cobrirà a partir del dia 5 ó 6 de maig segons Conselleria. També està la baixa de Raquel, mestra de 4 anys. Aquesta baixa l’està cobrint Mª José, que aquest any està com a mestra de suport. De moment al ser una baixa de 14 dies Conselleria no envia a ningú per substituir.

EIXIDES:

Respecte a les eixides que realitzaran els alumnes amb els seus respectius tutors/es es demana de fer una autorització general per totes les eixides que falten i pel curs vinent, cosa que per tots és raonable i s’està d’acord.

PISSARRES DIGITALS:

Des de l’escola, s’han demanat diferents pressupostos i el més econòmic i que garanteix una qualitat inclou el següent:

 • La reparació de la pissarra que hi ha a l’escola.
 • Una pissarra per a infantil.
 • Una pissarra portàtil.

El pressupost inclou també la instal·lació, projecció, altaveus…etc. = 4.300€

Des de l’escola es proposa que el pressupost es divideixa en tres factures per a que l’Ampa també puga col·laborar: a)mobiliari i transport, b )pissarres, c) reparacions.

(Els representants de pares i mares comunica que açò es decidirà en Assemblea, encara que ja es va parlar una vegada i es va votar que si però cal tornar-lo a fer ja que ha passat el temps i de nou cal informar).

Mitjançant la coordinadora de formació en centre (Jacqueline) els Mestres de l’escola estan fent un curs per a treballar en pissarra digital.

Al curs 2015/16 ja estaran les pissarres a la nostra escola.

COMISSIONS DEL CONSELL:

 • Comissió pedagògica: Estela explica tot el que s’ha parlat a la Junta de l’AMPA respecte als temes que es van tractar a la Comissió Pedagògica (revista, el pati que volem, campanya pel valencià). [Mirar Acta Junta dia 21 d’abril]

Tot el que es va acordar a la Junta respecte a aquests temes els sembla bé als Mestres, només demanen poder opinar a la intervenció que es farà al pati.

 • Avaluació diagnòstica: Realment no se saben exactament els motius pels quals es fan aquestes proves. Es planteja negar-se a fer-les. Des de la web de Conselleria, entrant en avaluació es pot veure.

Aquest any s’enviarà un qüestionari per a 1er, 3er i 4art. El de 3er curs es nou d’aquest any. Les respectives proves es realitzaran:

1er curs: fins 30 de juny [INFORME INDIVIDUALITZAT].

3er curs: setmana del 15 de maig [PROVA INDIVIDUALITZADA]. És la primera vegada que la fan i la prova és en l’àrea de mate i llengua.

4art curs: setmana del 15 [AVALUACIÓ DIAGNÓSTICA]

FESTA AMPA-FI DE CURS:

Es va explicar com es va quedar en Junta [ACTA 21 d’abril] però no es pot fer la Festa el 18 ó 19 de juny perquè hi han molts inconvenients (no hi han extraescolars, no hi han monitors AUCA donats d’alta, festa acomiadament dels alumnes de 6é…etc.).

De nou, des de la Junta de l’Ampa es replantejarà la proposta i la traslladarem al Consell per a que es puga portar al Claustre.

 1. PUNTS PRESENTATS PER REPRESENTATS DEL SECTOR PARES/MARES.
 • PRESENTACIÓ FETA SOBRE MENJADOR SOSTENIBLE I COLÒGIC.

De moment l’encarregada del menjador, Isabel, ja ha traslladat aquest interès a l’actual empresa responsable del Menjador, la qual no ha posat cap impediment per portar a terme alguns canvis. Aquest mes de maig hi ha: un dia més de llegums, els fregits s’han reduït, només es fan les coses que només es poden fer fregint-les, com per exemple els calamars, s’introdueix un peix fresc més que és el TILAPIA, és com un “rodaballo” i és sense espines.

FI.