RESUM CONSELL                                            27 d’abril de 2016 a les 17h.

 

 1. Lectura i aprovació d’acta anterior.

Es llegix l’acta del consell anterior i com no hi ha cap objecció es aprovada per unanimitat.

 

 1. Paraula als representants del sector d’alumnes.

Fonts pati: embussades (Isabel avisarà a manteniment).

Bany pati xics: tapes del bany no hi són. Isabel informa que caldrà reposar-les.

 

 1. Balanç del Menjador del 2n Trimestre del curs 2015-2016.

Segons els documents enviats abans del consell per informar de la situació econòmica, tot està correcte. De tota manera, Isabel explica que a l’informe s’han de posar les factures que a data de 30 de març se li deu a l’escola.

–     Beques de menjador pendent de pagament: mes de desembre 2015, gener, febrer i març de 2016.

–     Factures pendents de funcionament de menjador: mes de desembre 2015, gener, febrer, i març 2016.

 

 1. Informe Equip Directiu, entre d’altres:
 • Escolarització: Aquest any canvia el tema de l’escolarització. És més just però més complicat. Tenen reunions per informar-los. Se suposa que el 4 de maig ho publicaran.

La Jornada de portes obertes serà el dia 6 a les 10:00h. Faran la reunió a l’aula de Música. El dia 9 de maig ja comença el període d’escolarització.

 • Comissió selecció directors: Algunes persones membres de la comissió expliquen com va anar la reunió on Isabel va presentar el seu projecte de direcció i pel qual va ser avaluada. La comissió estava composta per 2 mestres de l’escola (MªJosé i Natxo), 2 pares/mares de l’escola (Javi i Estela) i 5 persones més entre les quals hi havia dos inspectors d’educació, una persona de l’administració i dos directors d’altres centres. Tots els presents van quedar molt contents amb el projecte i la nostra escola. Els punts que va obtindre el projecte i la direcció van ser 38,7 punts de 40.
 • Substitucions: Isabel explica que ha sigut un any difícil, de molta feina, entre altres coses perquè hi han hagut moltes substitucions, per la qual cosa havia fet un reconeixement en Claustre a tots els/les mestres de l’escola, per fer possible el funcionament ja que, de vegades, no hi són prou mestres per cobrir les baixes. De vegades s’hi han hagut d’agrupar grups.
 • Eixides extraescolars: Es demana autorització per a fer l’eixida a la Fira del Llibre el divendres 29 de maig els cursos 1er, 4art i 6é de primària. Estan tots d’acord. Es manifesta la proposta d’incloure-ho a la PGA per a tots els anys, ja que l’escola vol fomentar l’ús de la biblioteca i la lectura, a l’igual que incloure altres eixides que són d’un interés a la nostra ciutat de València com per exemple El Tribunal d’aigües, entre altres.
 • Avaluacions diagnòstiques: No se sap si es van a fer. Quan la inspectora avise se’ns comunicarà per mail.
 • Trobada, Taller, Sambori, premis extraordinaris, Primavera educativa, etc.: Trobada: es manifesta l’èxit de la mateixa i es valoren molt positivament les noves pancartes i banderoles, tot un èxit també. Enhorabona als alumnes de 6é pel taller realitzat a les Trobades.

Amb el Premi Sambori aquest any també estem de celebració ja que han sigut premiats el xiquets i xiquetes de 1er d’Infantil i un alumne de 3A en la part individual. Es demana per part del sector pares/mares que tota l’escola participe en aquests premis, que no siga només un o dos cursos, sinó que siga font de riquesa literària a la nostra escola i per tant una iniciativa més a aconseguir sobre tot per part de tots els mestres no només d’uns quants.

El Premi extraordinari se li ha atorgat a una exalumna de la nostra escola per les seues notes.

El repartiment de la rifa de les trobades també ha resultat exitosa. Gràcies a la col.laboració de tots els mestres.

Primavera educativa: Diumenge cap a les 18h al Complex esportiu La Petxina passaran la pel.lícula de l’escola. Es suposa que tots els centres que participen exposaran coses que fan. La gent, el personal dels centres docents no estan molt per la proposta, ja que no s’entén molt el propòsit. Molta gent en la CAPPEV explicava que no volia implicar-se, de momento, ja que pràcticament és el mateix que Les Trobades. No hi ha molta informació.

 • Horari general del centre: El sector pares/mares van proposar al Consell un canvi d’horari del centre, amb el qual es pretenia una vesprada lliure. Aquests tipus d’horari serveixen per que els docents tinguen una vesprada lliure per a formació. L’objectiu dels pares/mares és intentar reduir la jornada de 3h des que acaben les classes a les 12:30 fins que tornen a les 15:30h. El claustre avui porta la seva proposta d’horari. Primer de tot Isabel explica que hi ha una errada, es a dir, la classe de 12.30 a 13:15h del dimarts passaria al divendres. També explica que aquest any hi ha de temps fins final de curs per enviar a Conselleria la proposta d’horari de l’escola, per tant, el sector pares/mares decidim que abans d’aprovar qualsevol resolució d’horari cal informar tots el pares, mares i/o tutors de l’escola i fer una enquesta per saber que és el que la majoria volen i quan estiga clar, aleshores traslladar-lo al Consell.

 

 1. Comissions del Consell.

Isabel informa que posarà una convocatòria per a cadascuna de les comissions. També recorda tots els membres del consell que poden convocar comissió quan vulguen o ho necessiten.

 

 1. Resposta criteris cessió instal·lacions.

La majoria dels presents no recorda exactament els punts del document que va enviar Estela respecte a la cessió de les instal.lacions. Tots es comprometen que per al pròxim consell ho revisaran i per tant es podrà passar a aprovar o no aquest punt ja que hi han persones o grups a l’espera de la seua resolució per poder utilitzar l’escola. Isabel informa que des de l’ajuntament li han proposat cedir aules a l’Institut Francés ja que les necessiten.

 

 1. Precs i preguntes.

Tema de la calor: Rafa explica com van les negociacions amb els responsable de Conselleria. Després de 6 anys és la primera vegada que ja es parla de solucions i per tant sembla que estan per l’assumpte. Tenen un pressupost de 50.000€ en el que s’inclou, entre altres coses, finestres com les que hi ha al menjador , de pilar a pilar d’Infantil. Els cristalls que estan a sobre les portes d’eixida al pati convertir-los en finestres que es puguen obrir.

Soterrani de l’escola: Han vingut a mirar-lo. Hi ha un problema greu d’humetat i per tant, de molt mala olor però de moment no se sap com van a solucionar-lo ja que s’ha de demanar llicència d’obres perquè cal tocar l’estructura.

Assegurança per a l’escola: Es proposa un altra vegada mirar assegurances per a l’escola. Isabel contempla aquesta possibilitat després d’esbrinar que moltes escoles ho tenen. A l’escola ja han furtat moltes vegades bicicletes de dintre del pati. Rafa demanarà pressupostos.