VALÈNCIA A 26 DE MARÇ DE 2015

ASSISTENTS:

Equip directiu/Mestres: Jose Manuel Pérez (Director), Margarita Calataiud (Cap d’Estudis), Isabel Tomás (Secretària).

Pares/mares: Toni Peris, Jordi Boluda, Mercedes Alonso, Josefina Santolaria, Rafael Latre, Javier Guillén, Mónica Fernández, Estela Martínez.

Alumnes: Yulan Denia

  1. LECTURA I APROVACIÓ D’ACTA ANTERIOR.

Es llig i s’aprova l’acta del dia 27 de gener de 2015.

  1. PARAULA ALS REPRESENTANTS DEL SECTOR D’ALUMNES.

L’alumna Yulan en representació de l’alumnat del centre fa dues peticions:

  • Demana que les tallades de pa al menjador siguen més grans.
  • Tapar l’obertura dels lavabos del pati ja que entren moltes fulles.

Abans de continuar amb els punts que segueixen a l’ordre del dia, Jose Manuel, director, llegeix un escrit de part de tots els/les mestres que no han assistit al Consell com a protesta davant un e-mail d’un pare, membre del Consell. No tots secunden aquesta mena de protesta, ja que tres Mestres del Consell no assisteixen al mateix per altres motius personals.

  1. PRESSUPOST ANYS 2005.

S’explica el pressupost per l’any 2015 i s’informa que, sobre la base que els han donat en anys anteriors han fet el pressupost, es a dir, s’han fet com una estimació d’allò que l’escola es pot gastar. L’escola ha pagat a cada trimestre vençut però Conselleria com és habitual no ho ha fet. L’escola no deu res a cap proveïdor.

S’APROVA el projecte de pressupost.

  1. INFORME EQUIP DIRECTIU (CONFIRMACIÓ IES, MATRICULACIÓ, JORNADA CONTINUADA I COMISSIONS DEL CONSELL, SI ESCAU, ENTRE D’ALTRES).

Els/les alumnes del Col.legi Sta. Teresa tenen assignat l’Institut del Carmen. Com sempre, des de Conselleria, tot arriba a última hora i donant molt poc de temps per fer les coses. Aquesta setmana ha arribat la confirmació de l’assignació d’Institut:

Fins el 27 de març de 2015 (demà): Confirmació de l’assignació de l’Institut.

El dia 1 d’abril de 2015: Reclamacions.

El dia 14 d’abril de 2015: Llistes definitives d’admesos.

Del 8 al 14 de maig de 2015: Presentació de sol.licituds.

En aquest punt, es fa un incís per comentar que hi hauria que concretar i decidir la raó per la qual el centre dona 1 punt a cadascuna de les famílies que vulguen matricular als seus fills i filles al Col.legi Sta. Teresa [PUNT DE CENTRE]. La majoria dels presents són partidaris de votar per la mateixa raó que l’any passat: viure o treballar en el que antigament era districte 1. Però açò és una cosa que es votarà en Consell Escolar.

 

  1. PUNTS PRESENTATS PER REPRESENTANTS DEL SECTOR PARES/MARES:

 

  • CAMPANYA PER L´ÚS SOCIAL DEL VALENCIÀ. Jordi Boluda explica les raons per impulsar l’ús del valencià demanant al mateix temps la col.laboració dels mestres, pares i mares. També explica que es farà un grup de treball per portar aquesta campanya endavant.

 

  • PRESENTACIÓ FETA SOBRE MENJADOR SOSTENIBLE I ECOLÒGIC. Jordi exposa la proposta d’una mare de 2on d’Infantil d’un menjador escolar sostenible i ecològic. Informa que es farà una xarrada –taller sobre el tema el dia 21 d’abril. Tots els membres del Consell assistents estan oberts a estudiar-lo tot detingudament. Isabel explica que l’actual menjador de l’escola està dins de la Xarxa europea d’escoles promotores de salut. Isabel també informa que l’empresa ha vingut a l’escola a veure el menjador però que caldria informar-se també si aquesta empresa té cuina central i on la té ja que és molt important saber que es pot respondre d’immediat a un fet inesperat pel qual no es puga cuinar a l’escola. També caldira saber si la mateixa empresa oferta els monitors, si és així, ens informa Isabel que el personal del menjador es subroga.

A partir de maig ja es comencen a entrar propostes de menjador i a partir de juliol es tria l’empresa del menjador.

Estos últims anys ho està portant càtering Russafa perquè estan contents amb ells i els dona confiança.