Dimarts   09.09.15 a les 17 h

Assistents:

Mestres: MªJosé, Neus, Isabel, Josep, Marga, Àngela.

Pares/mares: Javier, Rafa, Jordi, Estela, Mónica, Toni, Mercedes

 

  1. Lectura i aprovació d’acta anterior.

Es llig i aprova per unanimitat.

Isabel aclara que les dades d’ingressos respecte a l’acta anterior han canviat ja que Conselleria ha pagat el que devia i que a dia de hui hi han al menys 45.000 euros.

 

  1. Presentació Equip Directiu.

Direcció Isabel Tomás

Secretari Josep Arbiol

Cap d’estudis Marga Calatayud

 

Com ha hagut molts canvis en quant li siga possible a Isabel farà una circular que es repartirà amb la d’inici de curs. La nova encarregada del menjador és Marga.

Hi ha 76 alumnes apuntats pel menjador de setembre. Hi hauran 3 monitores i si hi ha més alumnes es demanarà altra.

 

  1. Consell escolar. Composició.

 

El 29 de setembre hi hauran eleccions per a nomenar els representants dels alumnes.

Al haver tants canvis de mestres i al equip directiu, hi ha hagut també molt de moviment en el Consell sector mestres.

 

MºJosé: fins 2017

Neus (en substitució de Josep que ara és secretari) fins 2017

Raquel fins 2017

Mario (ja no està a l’escola), fins Nov 2015 (hi han eleccions) No hi ha substitut.

Pilar fins Nov 2015

Pepi fins Nov 2015

Angela fins Nov 2015

 

Pares/Mares:

 

Josefina Substituïda per Rosana Soler Minguet fins Nov 2015

Estela fins Nov 2015

Toni fins Nov 2015

Mercedes fins Nov 2015

Javier fins 2017

Jordi fins 2017

Rafa fins 2017

Mónica fins 2017

Toni F. (representant de l’AMPA)

 

  1. Informe Equip Directiu.

 

Marga informa de les tutories i demàs personal docent del centre:

 

1ER INFANTIL: MERCÉ (NOVA-FIXA)

2ON INFANTIL: ESTHER (FIXA)

3ER INFANTIL: RAQUEL (FIXA)

SUPORT INFANTIL: PEPI (FIXA)

 

1ER PRIMÀRIA: JOSÉ (NOU-INTERÍ)

2ON PRIMÀRIA: JOSEP (FIXE)

3ER PRIMÀRIA A: ALBERTO (NOU-FIXE-MESTRE DE GIMANASIA) I MARGA (FIXA-MESTRA DE MÚSICA)

3ER PRIMÀRIA B: MºJOSEP (FIXA)

4AT PRIMÀRIA: NEUS (FIXA)

5È PRIMÀRIA: NACHO (NOU-INTERÍ)

6È PRIMÀRIA: PILAR (FIXA)

 

ANGLÈS: MIREIA (NOVA-FIXA)

LOGOPEDA: NURIA

EDUCADORA: EMMA

APT: ÀNGELA (FIXA)

PSICOPEDAGOGA:————

 

De moment Pepi es farà càrrec de la classe de 3er d’infantil per baixa de la mestra titular.

També ens informen que a partir d’ara les classes del matí seran de 60 minuts i les de la vesprada de 45.

Altre punt es la donació de uns 16 ordinadors a l’escola. Alguns es varen demanar a la universitat. Rafa, pare i membre del Consell està “reconstruint-los” . Es necessiten pantalles, per favor si teniu ficar-se en contacte amb l’AMPA per mail santateresa.ampa@gmail.com

 

  1. Possibles punts presentats per representants del sector pares/mares.

Per la nova mesura de subvenció dels llibres (100 euros ara i 100 si es tornan en bon estat) des de el sector pares/mares es demana que en la mesura del possible els mestres de 3er a 6è eviten que s’escriga als llibres. En 1er i 2on som conscients que amb els llibres que ja hi ha és impossible fer-ho, però per a propers cursos es vorà com solucionar-ho.

 

  1. Precs i preguntes.

 

Res.