Estimats pares i mares del CEIP Santa Teresa

Com cada any l’escola ha d’enviar la proposta de nou horari a Conselleria per ser aprovada de cara al pròxim curs acadèmic. Aquest any la direcció del centre, prèvia aprovació pel Claustre de professors, tornarà a proposar en el pròxim Consell (on també estan representats els pares i les mares) que se celebrarà en el més de maig, que es vote la implantació per al pròxim curs de la jornada formativa.

Tant l’ AMPA com els representants dels pares i mares en el Consell ens agradaria saber la vostra opinió al respecte per poder votar en conseqüència. Igual que l’any passat us tornem a preguntar ja que hi ha certs canvis respecte la proposta de l’ any passat que han de ser tinguts en compte.

És important destacar que la jornada formativa és un dret que tenen els i les mestres per atendre les seues obligacions de formació acadèmica com a docents i que això pot i ha de repercutir positivament en la formació dels nostres fills i filles. Si els i les mestres estan millor formats en matèries de qualitat, gestió i innovació docent, millor serà la docència dels nostres fills i filles.

La direcció del centre té la potestat de sol·licitar aquesta modificació d’horari seguint aquestes indicacions: «Quan un centre sol·licite modificar l’horari general per al curs següent, els nous horaris proposats seran aprovats per la direcció del centre abans d’acabar el curs escolar. La direcció sol·licitarà l’autorització del nou horari a la Direcció Territorial competent en matèria d’educació adjuntant a la petició del nou horari, la còpia certificada de l’acta de la sessió del Consell escolar on conste el pronunciament favorable d’almenys 2/3 dels membres amb dret a vot d’aquest òrgan de govern».

Enguany, la direcció té la intenció de presentar la sol·licitud, siga aquesta aprovada numèricament o no pel Consell per a que, almenys davant de l’Administració educativa, conste l’aposta per la formació del professorat i inclòs la millora de la gestió del centre.

Com hem exposat, per aconseguir que estudien en Conselleria si acceptar o no la proposta d’horari per a la vesprada formativa, es necessiten els vots favorables dels 2/3 dels membres del Consell (no només dels assistents a la reunió convocada). Front aquest requisit i com a AMPA, creiem important informar-vos de la situació i recollir la vostra opinió al respecte.
Les accions que hem decidit prendre per informar-vos i recollir la vostra opinió són: enviar aquesta nota informativa, realitzar una reunió informativa i realitzar un referéndum online perquè tots i totes pugueu opinar.

Proposta d’horari per a la jornada formativa (és el mateix que l’any passat)

Permanència al centre i modificació de l’ horari d’ entrades i eixides de l’escola

IMPORTANT Els divendres a partir de les 15 hores, per tal que els i les alumnes (comensals o no) puguen estar al centre han de cursar alguna extraescolar ofertada per l’ AMPA. Per aquest motiu, l’AMPA ampliarà l’ oferta d’ extraescolars per cobrir aquest espai, i s’oferiran monitors de pati amb un cost estimat de 7€ per dia y 18€ mes (de 15 a 17)

Com afecta al menjador

Actualment hi ha tres torns de menjador de 60 minuts cadascun. Amb la jornada formativa, el primer torn (infantil) seguirà tenint 60 minuts, el segon torn (1-2-3 de primària) passarà a tindre 45 minuts i l’ últim torn (4-5-6 de primària) també passarà a tindre’n 45. Les encarregades de menjador estimen que aquesta reducció és positiva, ja que continua sent suficient perquè els i les alumnes mengen adequadament i per una altra banda es redueix el temps d’estada al pati (de les 3 hores actuals a 2 hores i mitja).

Com afecta a les extraescolars

Després de diverses converses amb la direcció del centre, l’AMPA ha aconseguit que les extraescolars més sensibles a aquest canvi d’horari, ja que es realitzen fora del centre (piscina i beisbol), no es vegen afectades. La solució serà canviar l’ordre dels dos últims torns de menjador els dies en què afecte a aquestes extraescolars per tal que els xiquets i xiquetes tinguen temps d’anar i tornar a l’activitat i de dinar adequadament. L’AMPA gestionarà les activitats extraescolars de manera que es puguen mantindre totes les activitats ofertades actualment, encara que en alguns casos siga necessari modificar horaris (per la disponibilitat d’espais a l’escola).

Convocatòria de reunió informativa

Ens agradaria escoltar els vostres dubtes i opinions, per això us convoquem una reunió informativa que es realitzarà el divendres 11 de maig de 16 a 17 hores al menjador de l’escola amb la presència de la direcció del centre, l’AMPA i els representants del Consell.

Referèndum (enllaç actiu després de la reunió informativa)

Per favor, quan ho tingueu tot clar i després de la reunió informativa voteu online utilitzant el link de baix. Podran votar tots els pares i les mares, ja que creiem que és just que cada pare i mare tinga un vot independent. Sols es podrà votar una vegada independentment del nombre de fills que es tinguen a l’escola. AQUEST ENLLAÇ ESTÀ ACTIU A partir del DIA 11 DE MAIG A LES 17 HORES FINS DIMARTS 15 A LES 17 HORES

https://goo.gl/forms/jIA36HubCYcojDDR2

aqui pots descarregar la mateixa info en pdf:

referendumJornadaFormativa