Seguint el nou decret 9/2017 del 27 de gener pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i se’n regula l’aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana, el nostre centre ha d’elaborar el nou Programa Lingüístic de Centre per als pròxims 4 anys.

Seguint les instruccions, per tal de posar en marxa l’esmentat programa lingüístic, necessitem una consulta prèvia a les famílies que realitzarem a traves d’un qüestionari. Per tal de facilitar la recollida de dades, hem creat un qüestionari online.

El link d’aquest document : Qüestionari

El termini per omplir l’enquesta serà fins el 9 de març.

Cas que alguna família no dispose d’ordinador o d’Internet, quedarà a la seua disposició l’aula d’ordinadors del centre de 9 a 9:30 cada dia, fins el dia 9.

És imprescindible el número del NIA del/la xiquet/a, que a banda d’estar en els butlletins de notes, trobareu al tauló d’entrada a l’escola per si necessiteu consultar-lo.

ÉS NECESSÀRIA LA VOSTRA COL·LABORACIÓ,

Una salutació,

La Direcció,