foto de Clara Icardo.

El Carrer Hort d´En Sendra està situat al Barri del Carme fitant amb el C.E.I.P Santa Teresa, l’I.E.S del Carme i el carrer Marqués de Caro. En la seva part posterior trobem un solar que li confereix un caràcter d’atzucac.

Aquest atzucac és l’espai d’entrada i recollida dels menuts del Santa Teresa i l’espai de trobada i reunió de les famílies després de deixar els xiquets i xiquetes, o abans de recollir-los en el col·legi, per tant, és un important espai de relació al barri. A més forma part del paisatge visual del col·legi ja que l’espai del menjador està íntimament relacionat amb ell i la visió actual des de l’interior d’aquest espai són els cotxes aparcats al carreró. Hui en dia, aquest espai presenta un dèficit de qualitat urbana i majoritàriament el seu espai està ocupat pel vehicle privat.

Des de l’AMPA i el Col·lectiu de Mares i Pares de Ciutat vella concebem aquest carrer com un espai d’oportunitat tant educatiu com  social, és la frontissa entre l’institut, el col·legi i el barri. Aprofitant que l’ajuntament vol urbanitzar el carrer i obrir-lo a l’IVAM connectant-lo amb el carrer Beneficència, proposem que aquest carrer servisca en horari lectiu al Col·legi i la resta del temps al Barri, amb una bona gestió perquè pugui servir a tots dos usos.

D’aquesta manera, l’escola s’obre al barri i el barri s’apropia de l’escola fonent-se tots dos en un mateix espai, aquest espai es concep com un espai públic, inclusiu i integrador. 

El Carrer de L´Hort d´En Sendra en horari lectiu funcionarà com a pati de l’escola, ja que, el pati, actualment dividit en dues zones una para infantil i una altra per a primària, està concebut des de les limitacions de la normativa escolar que, per una part planteja un espai insuficient a la zona d’infantil i per una altra obliga a la construcció d’una pista pavimentada de futbol i bàsquet que ocupa la major part de la superfície de pati. Si bé , per part del col·legi es va adoptar la mesura de llevar una porteria perquè la pilota no dominara la superfície gairebé completa del pati, l’asfaltat d’aquest pati limita les opcions de zones verdes, areners i limita la possibilitat d’instal·lar un altre tipus de jocs o mobiliari que necessiten per al seu bon funcionament i seguretat estar situats sobre sòls tous  (no cal que siguen sòls de cautxú) que esmorteeixen possibles caigudes. Aquestes oportunitats les podríem trobar al Carrer de L´Hort d´En Sendra que, a més de configurar un espai escolar on les xiquetes i xiquets tinguen l’oportunitat del contacte amb la naturalesa, afavorisca el seu benestar, i siga un espai més d’aprenentatge, dotarien al barri del Carmen d’un espai verd de joc i estada tan necessari en el mateix.

L’espai es concep com un espai verd des de la perspectiva de l’ecologia i des de la bioconstrucció, on a l’hora de construir l’espai de joc i de relació s’allunyàriem d’un urbanisme conservador d’espais públics durs en els quals hi manca la cura pel paisatge i la presència d’infraestructura verda .
“La configuració tradicional dels patis estableix unes jerarquies clares en el seu ús, donant-li un espai major i central a usos concrets (jugar al futbol i al bàsquet), en els quals solament un grup reduït de nens i nenes pot participar. Els límits que marca l’espai fan que a més s’estableixi un filtre per sexe i edat. L’espai físic condiciona les relacions socials i en aquest cas, a més, determina relacions de poder i privilegis en funció del sexe, l’edat i la diversitat funcional.” Col·lectiu Punt 6
Amb l’ampliació del pati del C.E.I.P Santa Teresa a través del Carrer L´Hort d´En Sendra es pretén transformar l’hora del pati potenciant estructures i usos que afavoreixin la igualtat d’oportunitats, el respecte, l’autonomia i la diversitat, donant l’oportunitat a nens i nenes de buscar experiències diverses, que siguin alternatives als jocs de pilota establerts en la configuració del pati actual i donant l’oportunitat de tenir espais on poder moure’s amb major fluïdesa als patis d’infantil, a més de buscar en tots dos casos el contacte amb la “Naturalesa” tan necessària a la ciutat.
Família, escola i entorn són importants agents socialitzadores ja que són els principals encarregats de transmetre missatges als infants, condicionant les seves identitats. És per això que des de l’AMPA del C.E.I.P Santa Teresa veiem fonamental el treball en xarxa amb els diferents agents educatius ja siga des de la comunitat escolar com amb els diversos agents del Barri.
L’espai compartit entre l’escola i el barri del carrer L´hort d´En Sendra cerca millorar les relacions intergeneracionals i interculturals, augmentant els espais de tranquil·litat, joc, trobada i estada del barri, per la qual cosa se suggereix que el projecte d’urbanització es faça des de la mirada conjunta de les veïnes i veïns del barri i de la comunitat educativa del C.E.I.P Santa Teresa. 
Que els nens i les nenes compartisquen els espais públics amb els veïns i veïnes contribueix al benestar del barri, a crear una vinculació afectiva i identitària que permet als nens i a les nenes créixer dins d’una comunitat diversa i de proximitat.