PROPOSTA de campanya de

SENSIBILITZACIÓ i de SUPORT a l’ÚS del VALENCIÀ en l’escola

 

Alguns pares, mares i mestres hem observat que la llengua relacional o social dels alumnes del col·legi és el castellà, en un percentatge pràcticament del 100%.

Això és degut a moltes raons, entre les quals les més importants són:

— La inexistència de mitjans audiovisuals -sèries, pel·lícules, TV…– en valencià.

— El desplegament de polítiques sobre l’ús del valencià dels últims governs autonòmics i municipals, en què el valencià és quasi un enemic que cal eliminar.

— La minorització o discriminació d’altres llengües oficials a l’estat espanyol, que sol ser la política freqüent en els diferents governs d’Espanya.

— El fet que molts alumnes del col·legi tinguen el castellà com a primera llengua.

La utilització del castellà és inevitable, però el que ens agradaria aconseguir és que el valencià també fóra una llengua que els alumnes utilitzaren entre ells de manera natural, no que siga usada només per a parlar amb els mestres dins l’aula en les assignatures que s’imparteixen en valencià.

Pensem que el valencià en l’escola no només té la funció d’ensenyar la llengua pròpia a tot l’alumnat, sinó que també volem que el valencià recupere la dignitat de ser una llengua d’ús comú pels valencians, com ha sigut així durant segles. I així hauria de ser amb una bona convivència i un estatus d’igualtat amb el castellà.

Tots sabem que la nostra llengua ha sigut prohibida i perseguida durant molts anys, i amb la vinguda de la democràcia al nostre país, ens pensàvem que la recuperació seria possible. Però després de molts anys de democràcia, hem vist que la llengua dels valencians encara té molts enemics dins de la mateixa societat valenciana i de la seua classe política.

Tant la Constitució espanyola com l’Estatut d’Autonomia valencià diuen ben clarament que les llengües cooficials tenen dret d’usar-les i ser ensenyades, i que no patiran cap discriminació qui les utilitze, així com que les administracions vetlaran pel seu ús, protecció i recuperació.

Per això, el que es pretén només és que el valencià s’iguale al castellà en allò que s’anomena llengua social i cada vegada la utilitze més gent.

Així mateix, pensem que hem de fer alguna cosa. Les tasques poden ser moltes, des d’una campanya informativa per als alumnes i pares i mares, per sensibilitzar-los del problema, fins a l’elaboració de documents explicatius i cartells informatius, etc… així com activitats al pati o en hore lectives, etc…

Per això des de l’Ampa demanem col·laboració, tant per a la creació d’un equip de treball, com per l’aportació d’idees, ocurrències o suggeriments de qualsevol tipus que ens donen contingut a la campanya. La idea és que la campanya siga de caràcter permanent.

Ens agradaria que a la participació dels pares i mares, se’ns sumen tant el professorat com l’alumnat. Pensem que la col·laboració del professorat és fonamental, ja que són ells els qui estan permanentment en l’escola i conviuen més amb els xiquets i xiquetes.

Preguem que la gent que hi vulga participar, tant en l’equip de treball com en l’aportació d’idees, escriga a esta adreça de correu electrònic:  jordiaagg@gmail.com

Quan tindrem fet el grup de treball, ja anirem informant de tot el que proposem i fem.

 

Ampa del CEIP Santa Teresa

11 de març de 2015