Equip Pedagògic

Directora: Mª Isabel Tomás

Encarregada Menjador: Marga Calatayud

Comissió Menjador: Mª Isabel Tomás Directora del centre, Marga Calatayud Encarregada Menjador, Josep Arbiol Carmen Mestre i membre del Consell Escolar, Rosa Ribera Mare de comensals i membre C. Escolar i Rafael Latre Pare de comensals i membre C. Escolar.

Comissió Seguiment de Menjador: La mateixa composició de la Comissió de Menjador però afegint a un alumne/a comensal de 6é de Primària i la Coordinadora de monitores (Laia Molina)

Nombre de comensals: 165

Horari servei Menjador

D’Octubre a Maig ____ 12.30 a 15.30 h

Setembre i Juny _____ 13.00 a 15 h (Replegada de comensals des de les 14 h. a 15 h)