HORARI PER LLIURAR I GRAVAR EN ITACA LES SOL·LICITUDS   DE MATRÍCULA 2015-2016  del 8 al 14 de Maig de 2015

IMPORTANT:  Els documents es lliuren únicament en Secretaria

DIVENDRES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS
Dia 8 de Maig

12.35-13.30 h

Dia 11 de Maig

De 9.15 – 9.40 h

 

Dia 12 de Maig

De 9.15 – 9.40 h

Dia 13 de Maig

De 11 – 11.40 h

Dia 14 de Maig

* De 11 – 11.40 h

* De 12.35 a 13.30 h

* De 15.35 a 16.10 h

Tancament oficial de replegada de sol·licituds

PER EVITAR-NE ESPERES i CUES INNECESSÀRIES:

A les 9.40, 11.40 ó 13.30 h dels dies assenyalats per presentar les sol·licituds de matrícula,

NO S’ATENDRÀ CAP PERSONA MÉS, HI HA CLASSE i/o REUNIONS.

 • ADREÇA ELECTRÒNICA DE CONSELLERIA des de la que es pot obtenir la informació necessària sobre la normativa, els procediments vigents i el model oficial d’instància per a sol·licitar plaça escolar:
 • Pàgina Web de la Conselleria d’Educaciówww.cece.gva.es
 • Aplicació Geoescola http://www.cece.gva.es/geoescola/es/geo.htm

 

 • IMPORTANT:
 • El programa ITACA NO grava una sol·licitud incompleta.
 • Les fotocopies NO es fan al centre.
 • Consulta del PEC i d’altres documents del centre, en horari de Secretaria. Cal sol·licitar cita per consultar aquestos documents.
 • CODI CEIP SANTA TERESA: 46012136
 • Reviseu la sol·licitud abans de presentar-la.
 • Anar amb cura amb possibles duplicitats:
 • S’ha de presentar una sol·licitud en un sol centre, únicament en el col·legi què heu marcat com a 1ª opció. 
 • Si lliureu sol·licituds en diferents secretaries, s’anul·laran totes, passareu al final del procés i la Comissió d’escolarització vos assignarà una plaça escolar entre les sobrants de la ciutat.
 • Es recomanable que empleneu, al menys, vàries opcions d’entre les 10 que es faciliten, no s’arrisqueu assenyalant una només.
 • Recordeu fer 2 fotocòpies de la instància complimentada, signada, amb data, etc.
 • Comproveu que no vos falte cap document acreditatiu perquè perdreu el torn, no es deixa una instància a    meitat de gravar a Itaca.