València a 30 de Gener de 2015

 

Als pares/mares del CEIP Santa Teresa:

 

Per primera i única vegada (no vaig a crear cap precedent) em dirigisc a vosaltres mitjançant l’AMPA; ho faig com a Encarregada de Menjador per traslladar els següents punts:

 

  • A la Comissió de Menjador del dia 23.01.2015, entre d’altres temes, es va parlar d’un problema de convivència important en una activitat extraescolar.
  • Aquest no ha estat el problema de convivència més greu del nostre centre i des del menjador escolar es van aplicar les mesures educatives oportunes rebent bona resposta i disposició.
  • Malgrat que el Projecte Educatiu i Pla Anual del nostre Menjador, davant qualsevol tipus d’incidència en una activitat extraescolar, indiquen que és l’empresa d’extraescolars qui ha de contactar amb la família per informar-la, en aquest cas l’empresa no ho va fer i va haver-hi famílies relacionades amb el problema assabentades al respecte al llegir el resum de la Comissió de Menjador.
  • En qualsevol document s’ha de preservar la privacitat dels alumnes i, encara que al resum de la Comissió de Menjador del 23.01.2015 penjat a la Web de l’AMPA no es detallava cap nom, cognom, inicials o curs dels xiquets/es de l’activitat en qüestió (tampoc es feia respecte al punt que informava de recursos administratius presentats), em van arribar queixes perquè es podia deduir més informació de la escaient al constar el nom i dia de l’activitat extraescolar.
  • Aquest va ser el motiu de demanar a la Junta de l’AMPA que llevara el resum de la Web i, sense cap pega, així ho va fer responent a la meua sol·licitud.
  • Al Consell Escolar es va plantejar aquesta situació viscuda i, insistint en la privacitat dels xiquets/es, es van fer propostes per evitar-la de nou.

 

Atentament,

Mª Isabel Tomás