València a 10 de setembre de 2015

MENJADOR ESCOLAR (+ Informacions i/o aclariments)

Donades les instruccions de funcionament per al menjador durant el curs 2015-2016 vos comuniquem que:

 • Des de setembre fins a juny es disposarà de beques de menjador.
 • L’Administració ha de confirmar la llista definitiva de puntuació, ara només disposem de la provisional. (Recursos d’alçada per desacords amb la puntuació: Per presentar-lo disposeu d’un mes -després de la publicació de la llista definitiva de punts-).
 • La nota de tall que ens han comunicat és la següent:
 • Beca “A”: Famílies que tenen concedits 19 i 20 punts; per tant, abonaran cada mes 0’31 € per dia i xiquet/a.

 • Beca tipus “B”: Per a les famílies amb 15,16, 17 i 18 En aquest cas correspon abonar cada mes 1’49 € per xiquet/a i dia.

 

 • La Conselleria farà l’ingrés de 1.30€ per dia i per a tots els/les comensals des de setembre fins a juny, per tant, el preu del menjador durant tot el curs escolar serà de 4.25€ per comensal/dia.

 

 • Preu setembre (menys la reserva de 20€ que algunes famílies van aportar a juny/juliol): 63’75 € rebut complet sense beca // 22,35 € comensals amb beca “B”// 4,65 € comensals amb beca “A”.

 

 • Ús de menjador en dies solts: Des de setembre a juny funcionarà el sistema establert d’abonaments i no el de pagament en efectiu com abans es feia en setembre i juny considerats fins enguany mesos

 

 • Cas de no necessitar fer ús del menjador a setembre, tothom tranquil, perquè a final de setembre s’enviarà una fitxa a complimentar per inscriure’s al menjador d’Octubre a maig.

 

 • Recordem a les famílies d’alumnes becaris que, malgrat que s’entén, cal fer ús durant tot el curs escolar (setembre-juny) de la beca concedida.

 

 • IMPORTANT: Cas que no reservareu en juny/juliol passat per al menjador de setembre, HEU DE RESERVAR MENJADOR PER AL PRESENT MES DE SETEMBRE siguen o no becaris els vostres fills/es.

 

 • El preu dels diferents mesos de menjador estarà exposat als cristalls de l’entrada al centre i publicat a la Web de l’AMPA. El preu s’ha cal·lculat pensant que el 22 de gener i 15 de març de 2016 siguen no lectius; cas d’haver-hi canvis al respecte, informarem a les famílies en la forma més adient donat que variaria el preu mensual de gener i de març publicat.

 

 • Si no ho heu fet abans:
 • Durant el matí de del dia 9 de setembre i per a l’esmentat mes de setembre, podeu sol·licitar que els vostres fills/es siguen comensals de menjador. Ho podeu fer de forma presencial o telefònica però respectant en ambdós casos l’horari d’atenció al públic -12’30 a 14 h-.
 • Tanmateix es pot reservar menjador per a setembre al llarg d’aquest mes però únicament en horari d’atenció exposat als cristalls del centre.
 • En aquestos casos -reserva de menjador per a la totalitat de dies de setembre- (tornem a insistir, referint-se exclusivament a setembre), el xiquet/a dinarà al centre a l’endemà d’haver-se feta efectiva la reserva.

 

 • Lloc i data pagament rebut setembre o per lliurar la còpia de la transferència /ingrés bancari: Consergeria el dilluns 14 o dimarts 15 de 8’55 a 9’10 h.

 

Atentament, La Direcció