Curs 2013-2014 Infantil i Primària (3 anys- 6é)

Termini de presentació: Fins el 04.07.2014

Impresos de sol·licitud: Web de la Conselleria d’Educació o Carme (Horari Consergeria: Tots els dies de a 10 h)

Normativa: Consulteu detingudament la Orde 48/2014 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar curs 2014-2015

Horari Secretaria: Fins al 30 de juny, de dilluns a dijous de 13 a 14 h. A juliol funcionarà un altre horari que es publicarà a la porta del centre

Fotocopies a presentar

 1. De la sol·licitud complimentada ( I no oblideu signar-la!!)
 2. Del DNI o NIE (Pare(s), mare(s) i delxiquet/a si el té.
 3. De la Declaració de Renda 2012 (La fulla que suma les claus 455+465).
 4. Si no feu Declaració, és necessària la fulla de l’Agència Tributària que ho justifica.
 5. Si declareu 0 € d’ingressos cal adjuntar informe de Serveis Socials o Benestar Social degudament complimentat. Sense l’informe no es pot gestionar la sol·licitud de beca.
 6. Llibre família pares + fills/es.
 7. Les separacions han de constar (documents oficials) per adequar el punt “d’Unitat familiar”.
 8. Circumstàncies especials justificades oficialment: Atur d’ambdós pares, carnet oficial de família nombrosa, orfes absoluts, famílies d’acollida, residents en centres d’acollida, fills/es de víctimes de violència de gènere ( amb mesures de protecció vigents durant la tramitació de l’ajuda) o terrorisme, etc

Important

 • No espereu a l’últim moment, si us faltara algun document, quedarieu fora de la convocatòria !!!!!!
 • Les fotocòpies  No es fan al Centre
 • Gravació presencial de sol·licituds:  (Si Itaca funciona) Entre el 23 de juny i el 4 de juliol a Secretaria.