HORARI DE SECRETARIA I DIRECCIÓ: 

Del dia 1 al 9  de SETEMBRE de 2015

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Secretaria/Direcció Secretaria/Direcció Secretaria Secretaria/Direcció Secretaria
12.30 a 14 h 12.30 a 14 h 12.30 a 14 h 12.30 a 14 h 12.30 a 13.30