Normativa Extraescolars 2015-16

El Consell, per majoria, accedeix a la proposta de l’última assemblea de l’AMPA per deixar de ser obligatori l’abonament del menjador a l’hora d’accedir a les activitats extraescolars en horari de menjador però les famílies dels alumnes i les empreses d’extraescolars han d’acceptar les següents normes:

1. Deixa de ser obligatori el ser usuari de menjador per poder participar en una activitat extraescolar dintre o fora del centre, però no és considera la millor opció ja que planteja nombrosos problemes organitzatius per a tothom (monitor d’activitats, duració de l’activitat i menjador de l’escola).

2. Finalitzada l’activitat o a l’espera de començar-la, un alumne/a no comensal no queda a càrrec de cap monitor/a de menjador, anirà a càrrec del monitor/a de l’activitat, sent este l’únic responsable de l’usuari mentre estiga en el centre.

3. El xiquet/a no pot estar esperant al recinte escolar a soles a que el replegue la família.

4. Romandrà a l’espera del pare/mare/adult que l’arreplegue a càrrec del monitor/a de la seua activitat extraescolar.

5. És aquest monitor/a d’activitats extraescolars qui replega o dona en mà a la família al xiquet/a quan acabe o vaja a començar la seua sessió.

6. Per descomptat l’estada fora de l’horari de l’extraescolar dins del centre no pertoca si no es queda a menjador. Ixen a les 13:30 i/o entren a les 13:30 i ixen a les 14:30.

7. El pare/mare/tutor esperarà en consergeria junt amb l’usuari/s l’arreplegada per part del monitor d’extraescolars per a realitzar l’activitat.

8. S’establix una franja horària de 5 minuts abans i 5 minuts després de l’activitat per a deixar i arreplegar a l’usuari.

9. L’incompliment reiterat de qualssevol d’estes condicions implicarà la impossibilitat de continuar realitzant activitats extraescolars.

CONTACTES EMPRESES EXTRAESCOLARS 2015-16