Directora: Mª Isabel Tomàs. Horari. 

Cap d’estudis i encarregada de menjador: Margarita Calatayud. 

Secretari: Mireia Martí Portales.

COMPTE DE L’ESCOLA: ES46 2038 6309 1564 0000 0287