façana escola santanteresa

En:

Carrer Hort d’en Cendra, nº 3

46003 València

Tel: 96 256 67 40

E-correo: 46012136@edu.gva.es

Horari General

Setembre i Juny de 9 a 13 h.

Octubre a Maig de 9 a 13:30 i de 15:30 a 17 h. 

Horari consegeria

Funciona en horari lectiu.

No es disposa de servei de consergeria (obertura porta d’entrada, cridades telefòniques, etc) entre les 10.30 i les 11 h.

Horari d’atenció de tutors/es i especialistes<

Setembre / Juny: Dijous de 13 a 14h.

Octubre a Maig: Dijous de 12,30 a 13,30h.

Psicopedagoga: Josefina Martínez; Logopeda: Núria Mestre.

Cal sol∙licitar hora d’atenció (per a tutors/es, especialistes, logopeda i psicopedagoga) mitjançant l’agenda en Primària o nota escrita en Infantil.

Calendari Escolar 2015/2016

D’acord amb el calendari escolar seran festius els següents dies:
9 i 12 d’Octubre
7 i 8 de Desembre
Nadal: Del 23 de Desembre al 6 de Gener (ambdós inclosos)
Falles: Ja informarem
Pasqua: Del 24 de Març al 4 d’Abril
Final de curs: 21 de Juny de 2016

Avaluacions

1a Avaluació: 22 de Desembre de 2015
2a Avaluació: 8 d’Abril de 2016
3a Avaluació: 21 de Juny de 2016