LABORATORI URBÀ DE L’IVAM. MUSEU ÉS CIUTAT

El nou IVAM desitja recuperar la relació i estretir els llaços amb el barri i la ciutat on s’assenta; desitja ser un agent actiu dins d’un desenrotllament més social, ple i democràtic tant del barri del Carme, i per tant de Ciutat Vella, com de la ciutat de València en el seu conjunt.

Des del passat mes de novembre, un grup d’agents socials i culturals conformen el que hem denominat el Laboratori Urbà de l’IVAM. Representants de col·lectius, associacions socials i veïnals, universitats i centres d’educació formen part d’este grup de treball en procés. L’objectiu principal és que l’IVAM siga un element integrador entre cultura i ciutat, i no un motiu de discordança. El solar annex al Centre Julio González representa una oportunitat d’acostar postures entre proposicions participatives d’índole cultural i social, i el lloc idoni per a portar-les a la pràctica.

Dissabte 14 febrer 11:00 h. Solar de l’IVAM 

Desdejuni amb vianants. Durant els últims sis anys, el col·lectiu Desdejuni amb Vianants ha organitzat en els barris de València 45 desdejunis en distints espais desvelats com a públics (carrer, plaça, rotonda, passeig, pont, refugi, metro, mitjana, solar, descampat, nau, jardí, passatge, mercat, etc.), evidenciant que la ciutat es construïx usant-la.

Per a participar: agafa la teua tassa, la teua cadira i vine a compartir-ho, esta vegada al solar de l’IVAM.

Dissabte 7 març 11:00 h. Saló d’actes

Museu és ciutat. Taula redona organitzada amb les associacions presents en el Laboratori Urbà per a debatre en públic les diferents maneres de relació, participació i modes de treball per a aconseguir una major inclusió de l’IVAM en el teixit urbà del qual forma part.

Participants: representants d’Amics del Carme, Associació Mares i Pares de Ciutat Vella, Solar Corona, Desdejuni amb Vianants, Universitat de València, Universitat Politècnica de València i EASD-Escola d’Art i Superior de Disseny, entre altres.

DcV Mercat del Grau en octubre de 2013

DcV de Sant Marcel·lí en setembre de 2011. Foto: Rober Solsona