Per qüestions "logístiques" s'intercanvien els primers 
plats del menú de 30 i 31 de maig.