INFORMACIÓ BEQUES MENJADOR 2015-2016

*Rebuda per mail al centre el 08.06.2015 a les 14.40 h

DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES I PERSONAL DOCENT SUBDIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES DOCENTS

Estimat/da director/a:

En els pròxims dies està prevista la publicació en el DOCV de les convocatòries per al servei complementari de transport i per a la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius per al curs 2015/16. 

El model de sol·licitud serà únic i estarà disponible a la pàgina web:

http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/val/complem.htm 

Preguem done la màxima difusió entre les famílies.

Sense un altre particular, reba una salutació ben cordial.

Francisca Roger Montesinos Subdirectora General de Centres Docents