Comissió Extraescolars

Des d’aquesta comissió s’entén l’horari del menjador com un temps d’esbarjo amb contingut pedagògic. És per això que es busquen activitats diverses ( d’esport, tecnològiques, artístiques etc.) que puguen cobrir un espectre ampli d’interessos dels nostres fill i filles. La comissió s’encarrega de gestionar l’oferta d’activitats (açò inclou les activitats ofertades, els horaris i la gestió dels espais que el centre posa a disposició) i el procés de preinscripció (dates, formulari d’inscripció, contacte amb els organitzadors de les activitats…). Després de la matrícula, la gestió (tant dels pagaments com de les llistes d’espera) recau en els professors de les activitats. Per tal que totes i tots puguem gaudir de la feina feta pels xiquets i xiquetes, a final de curs es fa un festival on cada activitat mostra què han fet durant el curs.

Comissió Menjador

Aquesta comissió treballa molt activament per una transformació del menjador cap a una alimentació de proximitat, ecològica i de temporada. Per tal d’assolir aquest objectiu, es treballa amb l’empresa del menjador en base a estos principis. Aquesta alimentació respon als desitjos dels pares i mares de l’escola, tal i com van reflectir els resultats de l’enquesta feta el curs 2017/18 on la qualitat nutricional i l’estructuració del menú van ser els aspectes valorats com els més importants pels pares i mares de l’escola.

Comissió Econòmica

La gestió dels diners obtinguts de les quotes és responsabilitat de la tresorera i recau en aquesta comissió. La bona gestió econòmica és fonamental per poder dur a terme totes les activitats, tant pel que fa a les despeses habituals (a continuació s’especifica quines són), com les extraordinàries.Normalment les despeses són: fotocòpies (per a circulars i informació de l’AMPA), festes de l’escola (principi i fi de curs, i també quan l’escola ens demana col·laboració en les festes de Nadal i Carnestoltes), monitors per tal que els pares i mares puguen assistir a les reunions de classe, les quotes de la federació d’AMPES i de la CAPPEV i beques a alumnes (excursions, material escolar i quota de l’AMPA).

Comissió promoció del Valencià

La nostra escola té el Valencià com a llengua vehicular, tant en la docència (sempre segons la legislació vigent) com en la comunicació escola-famílies. Així mateix, l’AMPA també utilitza el Valencià en totes les seues comunicacions i creiem que la millor manera d’incentivar l’ús de la llengua és usant-la en tots els àmbits. L’AMPA és membre de la CAPPEV i participa cada any en les trobades, aquesta comissió s’encarrega d’assistir a les reunions d’organització de les trobades i en gestiona les activitats derivades (samarretes de les trobades, taller…) d’aquest acte festiu.  A més, també duu a terme diverses activitats de promoció del Valencià, com per exemple: s’ha posat a disposició de l’escola música i pel·lícules en Valencià (per als dies de pluja o per a les festes) o ha promogut el projecte del “club de cinema” que ha sigut aprovat pel consell escolar. De cara a quest curs es vol treballar en un projecte de voluntariat lingüístic per als pares i mares per tal de promocionar l’ús del Valencià entre les famílies.

Comissió Festes

La comissió de festes és, amb diferència, la que té més visibilitat. Aquesta comissió organitza de manera exclusiva les festes d’inici i de fi de curs, fent d’aquests actes de benvinguda i clausura del curs moments molt especials en la vida escolar dels nostres fills i filles. Encara que les festes de Nadal i Carnestoltes les organitza l’escola, aquesta comissió hi col·labora activament i juga així un rol fonamental en la cooperació entre l’escola i els pares i les mares

Comissió interculturalitat

aquesta comissió és de creació relativament recent però la seva feina ha donat uns fruits extraordinaris i ha passat a ser fonamental en l’activitat de l’AMPA. Encara que el nom sembla un poc enigmàtic, la feina que fan és ben real i es basa en un dels principis de l’ideari de l’AMPA: l’escola dels nostres fills i filles ha de ser més que la formació acadèmica, també ha d’incloure la formació com a ciutadans íntimament lligada al seu entorn. Des d’aquest punt de vista, les activitats de la comissió són diverses: des de personalitzar l’agenda escolar amb informació sobre l’escola i el barri, fins dur a terme projectes de col·laboració amb les diferents entitats socials i culturals (creu roja, centre el carme de cultura contemporània…) situades al barri. Concretament, des de fa uns anys els nostres fills i filles participen en un projecte de creació artística al centre el carme de cultura contemporània que els ha permés crear obres d’art junt amb artistes de reconegut nom, obres que han sigut exposades al museu com a resultat del projecte.

Comissió Campament

Tots els anys s’organitza un campament on acudeixen tots els xiquets i xiquetes de primària (principalment, però si sobren places també hi poden anar els de 3er d’infantil). En ser una escola menuda, és una activitat en què totes les xiquetes i xiquets hi poden participar i és una gran oportunitat de conviure i millorar la cohesió dels i les alumnes de l’escola. Aquesta comissió s’encarrega d’organitzar-lo: buscar el lloc, els autobusos etc

Comissió Pedagògica

Aquesta comissió duu a terme una feina fonamental que és dotar d’un caràcter pedagògic a les activitats i projectes de l’AMPA. Com a associació, en l’AMPA entenem la nostra feina com una manera més de millorar la vida escolar dels nostres fills i filles, per això és tan important la tasca d’assessorament pedagògic que duu a terme aquesta comissió. És a dir, la seua funció principal és implicar-se en tots els projectes de manera transversal per tal que acomplisquen les línies pedagògiques desitjades des de l’AMPA, que s’enmarquen en un ensenyament igualitari, integrador, basat en el pensament crític etc.

Comissió interculturalitat

aquesta comissió és de creació relativament recent però la seva feina ha donat uns fruits extraordinaris i ha passat a ser fonamental en l’activitat de l’AMPA. Encara que el nom sembla un poc enigmàtic, la feina que fan és ben real i es basa en un dels principis de l’ideari de l’AMPA: l’escola dels nostres fills i filles ha de ser més que la formació acadèmica, també ha d’incloure la formació com a ciutadans íntimament lligada al seu entorn. Des d’aquest punt de vista, les activitats de la comissió són diverses: des de personalitzar l’agenda escolar amb informació sobre l’escola i el barri, fins dur a terme projectes de col·laboració amb les diferents entitats socials i culturals (creu roja, centre el carme de cultura contemporània…) situades al barri. Concretament, des de fa uns anys els nostres fills i filles participen en un projecte de creació artística al centre el carme de cultura contemporània que els ha permés crear obres d’art junt amb artistes de reconegut nom, obres que han sigut exposades al museu com a resultat del projecte.

Comissió Festes

La comissió de festes és, amb diferència, la que té més visibilitat. Aquesta comissió organitza de manera exclusiva les festes d’inici i de fi de curs, fent d’aquests actes de benvinguda i clausura del curs moments molt especials en la vida escolar dels nostres fills i filles. Encara que les festes de Nadal i Carnestoltes les organitza l’escola, aquesta comissió hi col·labora activament i juga així un rol fonamental en la cooperació entre l’escola i els pares i les mares

Comissió web

La transparència en el flux informatiu és una prioritat per a aquesta AMPA. La comissió web s’encarrega de mantindre actualitzada la pàgina web de l’AMPA, d’incorporar-hi documents d’interés (actes, circulars, informacions diverses etc.) i de fer-ne una eina habitual d’informació per als pares i mares  de l’escola. Des de l’AMPA pensem que una organització transversal com la nostra necessita membres informades i la pàgina web n’és una eina fonamental.