• President: Diego Díaz

 • Vicepresidenta: Paula Roselló

 • Secretària: Mar Monsonís

 • Tresorera: Inés Bacigalupe

 • Vocals: Rosa Ribera

               Sònia Lluch

               Cristina Pepiol

               Marina Martínez

               Raquel Tortosa

               Miquel Serrano

               Pilar Valero

               Àfrica Pons

               Jodie Dinapoli

 

 

      Comissions de treball (responsables):

 • Campament: Estela Martinez
 • Económica: Inés Bacigalupe
 • Extraescolars: Cristina Pepiol
 • Festes: Raquel Torsosa
 • Intercultural: Jodie Dinapoli
 • Menjador: Pilar Valero
 • Pedagógica: Rosana Soler
 • Trobades I ús del valencià: 
 • Web / Comunicació: Paula Roselló
 • El pati que volem: Paula Roselló

 


Consell Escolar

 1. Toni Peris

 2. Estela Martínez

 3. Mónica Fernández

 4. Javier Guillén

 5. Rosana Soler

 6. Rosa Ribera

 7. Max Gigling

 8. Rafael Latre

 9. Clara Boj (representant AMPA)