DATA: 19 de NOVEMBRE de 2015

LLOC: Aula Biblioteca del Col·legi Santa Teresa de València.

HORA DE COMENÇAMENT: 17:15 hores.

ASSISTENTS: Javier Guillén, Mónica Fernández, Estela Martínez, Rafael Latre, Rosa Rivera, Pilar Valero, Rosana Soler, Paula Roselló, Paula Sancho, Miquel Serrano, Juanjo i Rosa.

ORDRE DEL DIA

 1. PREPARACIÓ ELECCIONS CONSELL ESCOLAR.

Les properes eleccions al Consell Escolar són el dia 26 de novembre. La Taula electoral estarà oberta a partir de les 9:00h fins les 18:00h que es procedirà al recompte de vots.

S’enviarà a cada família, mitjançant una nota a cadascú dels alumnes de l’escola, la informació del procediment de vot i de les candidatures. Mónica preparà, al igual que es va fer a les darreres eleccions, un full informatiu on s’explicarà: què és el Consell escolar, preguntes més freqüents que ens podem fer els pares i mares a l’hora de votar i qui són els candidats al Consell.

S’informa també que el vot també el poden portar els xiquets/es a l’escola amb un sobre tancat i aquest dintre d’un altre amb una fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor i la seva autorització.

Es fa un llistat dels torns per estar a la Taula electoral el dia 26 de novembre:

 • Estela Martínez (va com suplent de Rosana Soler) a les 9:00h per firmar l’Acta d’inici de la Junta Electoral i Rosana Soler a les 18:00h per firmar l’Acta de fi de Junta Electoral.
 • Nacho i Rafa de 8:45 a 12:00h.
 • Cristina i Javi de 12:00 a 15:00h.
 • Carmen i Mónica de 15 a 18:00h.
 1. TEMA SUBSTITUCIÓ BAIXES PROFESSORAT I ACTUACIÓ DAVANT CONSELLERIA.

Totes les baixes ocasionades per personal docent de la nostra escola han tingut les seves conseqüències. Els més perjudicats, com sempre, són els alumnes però també tot l’equip docent ja que això implica un treball de substitucions internes que afecten a un bon funcionament del treball educatiu. Davant la iniciativa de pares/mares de 1er de Primària, s’ha redactat una carta on s’exposen totes les queixes davant del tema de les substitucions ja que la prolongació en el temps és desmesurada. Aquesta carta que amb anterioritat s’ha enviat a tots els membres de la Junta es rectificarà per fer-la generalitzada i es difondrà a totes les Institucions d’educació implicades.

 1. REPARTIMENT DE FEINA.

En aquest moment les feines a fer són:

Mónica reescriurà la carta afegint les coses que falten i també prepararà la informació de les eleccions al Consell escolar per repartir el dilluns a tots els alumnes del centre.

Estela s’encarregarà de presentar la carta a totes les Institucions adients per poder difondre la queixa a un major nombre de responsables en temes d’educació.

 

 1. ALTRES PROPOSTES.
 • Paula Sancho proposa fer Lotería de Nadal. Es fa una votació i es decideix no portar-la a terme.
 • Rosa Rivera i Paula Roselló fan la proposta de fer viatge de fi de curs de 6é. A tots els presents ens sembla bé. Es portarà a Consell Escolar.
 • Pilar Valero explica que està preparant un document per passar-li’l a Catering Russafa a través de l’encarregada del menjador. En aquest document hi haurà un anàlisi del menú que hi ha actualment a l’escola amb un altre de millor qualitat que és cap al tipus de menjar que volem. També fa la proposta de formació, proposta de fer tallers a l’empresa per intentar conscienciar-los cada cop més i intentar aconseguir tindre un menjador sostenible amb fruites i verdures de proximitat entre altres coses.
 • Juanjo i Rosa proposen crear una comissió de música per intentar treballar per una coordinació horària entre el col·legi i el conservatori. Ells seran els interlocutors amb el conservatori de música per tractar de portar a terme diverses propostes, com donar classe el proper curs, reservar horaris a migdia… Tots estem d’acord. Es portarà all Consell.
 • Estela i Miquel expliquen que la Societat Coral el Micalet prepara un projecte per desembre 2015 i gener 2016 . Es tracta d’una festa dedicada als xiquets i xiquetes. Una celebració laica i coeducativa, amb perspectiva de gènere, “La Setmana de la infància”. L’activitat final està programada per al diumenge 3 de gener, 2016, amb una cavalcada multicolor on el protagonisme serà de “Les 3 Magues de gener”, que no són altres que la representació de la Llibertat, la Igualtat i la Fraternitat.

La primera setmana de la infantesa es va celebrar en temps de la República a València a l’any 1937 per desterrar la por de la guerra que va arribar a traumatitzar la població infantil i l’Estat Republicà volia assegurar la protecció als xiquets i xiquetes. Avui en dia es vol commemorar alhora que modernitzar aquest esdeveniment. Un bé cultural que es pretén reivindicar. Impulsant canvis. Caminar fins a aconseguir un Estat laic, democràtic i respectuós amb els seus ciutadans i ciutadanes. No estancar-se, avançar per aconseguir una societat més justa.

Es vol reivindicar que educar en els valors humans, allunyant-se del dogmatisme de les religions és el que pot assegurar un món millor. Alhora, adaptant-se als nous temps i denunciant el dèficit d’atenció a la infància. Per això, es creu necessari realitzar una festivitat on càpiguen tots i totes, on la coeducació i la laïcitat, juntament amb les diverses disciplines artístiques, convisquen en una mostra activa, jovial, amable, sincera.

Aquesta proposta o projecte es penjarà a la web amb el seu dossier i tota la informació pertinent.

Es decideix fer una aportació de 100€ al projecte.

 • Proposta per portar-la al proper Consell escolar: per al proper curs canviar l’horari de l’escola, deixant una tarda lliure. Abans de portar-la a Consell es farà una consulta mitjançant els delegats de cada classe als pares/mares i tutors per tal de vore l’opinió de tots. Mónica prepararà l’enquesta amb la informació pertinent sobre com afectarà o no este canvi.

 

Finalització de la Junta a les 19.00 hores.