DATA: 15 de OCTUBRE de 2015

HORA DE COMENÇAMENT: 17:30 hores

 

Al menjador de l’escola té lloc l’Assemblea de l’Associació de Pares i Mares del CEIP Santa Teresa de València amb el següent ordre del dia:

 

 1. Lectura i aprovació de l’acta anterior (Podeu consultar-la al següent link: http://afasantateresa.es/ampa/documents-de-lampa/)
 2. Confirmació de l’actual junta/convocatòria eleccions/ampliació
 3. Informació sobre quota curs 2014-15/assegurança escolar.
 4. Informació sobre actualització base de dades i cessió imatge.
 5. Informació sobre començament de curs (agendes, extraescolars, llibre reciclat, ordinadors, etc.)
 6. Informació Comissions/responsables i delegats de classe de l’AMPA
 7. Informació eleccions Consell Escolar 26 novembre 2015
 8. Precs i preguntes.

 

PRESIDENT: Jordi Boluda.

VICEPRESIDENTA: Mónica Fernández.

SECRETÀRIA: Estela Martínez.

TRESORER: Javier Guillén.

 

ASSISTENTS: 34 persones.

Abans de començar amb l’ordre del dia, Maria i Ana, mares de 6é de Primària expliquen el problema ocasionat per part de l’Administració i la conseqüència sense una resolució immediata que ha tingut la jubilació de la mestra Pilar Arnal. La majoria dels pares i mares s’han mobilitzat i han anat a parlar amb la Inspectora d’Educació i amb la persona responsable de l’Administració. Els comuniquen que no es pot pagar dos sous el mateix mes, aleshores per cobrir la vacant s’ha d’esperar tot el mes sencer, o siga que fins el 2 de novembre no hi ha mestre/a i tampoc hi ha cap garantia que aquest dia hi haja. Les dirigeixen a parlar amb el Director General de Centres però no poden parlar amb ell i deixen la seva queixa i preocupació i els comuniquen que li transmetran la informació i que esperen la resposta.

La preocupació també es extensible a la propera baixa per jubilació que hi haurà al mes de gener d’una altra mestra (Neus), aleshores els xiquetes i xiquetes de 4art de Primària tindran el mateix problema i això per al centre i l’equip docent és un problema afegit.

La petició a l’Assemblea és portar-ho al Consell escolar per previndre major problemàtica i trobar alguna via que done una solució més immediata, sobre tot perquè no és l’única jubilació que hi haurà a l’escola.

De moment estan esperant la resposta del Director General de centres, si no hi ha cap resolució immediata ens posarem en contacte amb la premsa.

 1. Lectura i aprovació de l’acta anterior (Podeu consultar-la al següent link: http://afasantateresa.es/ampa/documents-de-lampa/).

S’informa que l’acta de la darrera assemblea està penjada a la web i abans de la seua aprovació es pregunta si hi ha alguna esmena i al no haver-hi cap es passa al vot i és aprovada per unanimitat.

 

 1.  Confirmació de l’actual junta/convocatòria eleccions/ampliació.

PRESIDENT: Jordi Boluda

VICEPRESIDENTA: Mónica Fernández

SECRETÀRIA: Estela Martínez

TRESORER: Javier Guillén

VOCALS:

Nacho Coller

MªCarmen Rodríguez

Paco Collado

Rafael Latre

Fran Hernan

Sonia Muñoz

Cristina Requena

Maite Civera

Maria Díaz

Rosa Rivera

Pilar Valero

Paula Roselló

Miquel Serrano (1er Infantil)

Mar Monsonís (2on Infantil)

 

[Dos noves incorporacions a la Junta. Benvinguts!!]

 

 1. Informació sobre quota curs 2015-16/assegurança escolar.

Javier informa breument que aquest any s’ha tancat el balanç econòmic amb un dèficit de 400€ però no es greu ja que l’AMPA té un romanent de 6.100€ acumulat al llarg dels anys, per tant el dèficit es pot cobrir. Aquest diners ixen de l’aportació que cada família fa com a sòcia de l’AMPA.

La quota abans era 35€, ja fa un parell d’anys es va baixar a 32€ i aquest any, a l’Assemblea es torna a decidir el manteniment de la mateixa QUOTA, es a dir, continuar amb 32€ anuals.

Respecte a l’Assegurança escolar: fa 3 anys vam deixar MAPFRE per motius d’increment de quota i actualment estem en UMA però aquest any ens fan pagar 20€ per xiquet/a. Els motius es que som l’escola que té més accidents en tota la comunitat, ja que es truca a l’asseguradora per qualsevol cosa, per més insignificant que siga, aleshores et van incrementant l’assegurança. El primer any vam pagar 8€, l’any passat 11€ i aquest any 20€, com això no ho volem, Javi s’ha posat en contacte amb altres asseguradores i aquest any tornem a canviar a ALLIANZ. La prima per aquest any tornarà a ser de 8€. Aquesta asseguradora sempre envia una ambulància per si no ho tenen clar enviar-lo a una clínica privada.

Fins al 30 de novembre estem en UMA i el 1 de desembre ens passaríem a Allianz.

Tots els xiquets i xiquetes que no tinguen suficients recursos l’AMPA els beca l’assegurança escolar (l’any passat van ser uns 300€ més o menys en beques).

El total a pagar és:

 • QUOTA AMPA PER FAMILIA: 32€
 • ASSEGURANÇA ESCOLAR PER ALUMNE: 8€

Cal informar que cap de les dues quotes és obligatòria i el pagament d’una no requereix el pagament de l’altra però és important saber que per a les famílies que no són membres de l’AMPA l’assegurança escolar serà de 10€ per xiquet/a, tal i com s’acorda en la votació a l’Assemblea (29 persones voten que si, 5 abstencions).

Tots el xiquets i xiquetes que han entrat nous a l’escola estan assegurats fins el 1 de desembre.

Només hi ha una quota d’AMPA per família.

A l’hora de fer l’ingrés, al rebut només s’ha de posar el nom del xiquet o xiqueta i el curs.

 1. Informació sobre actualització base de dades i cessió imatge.

Actualització de dades: Només cal omplir el full que portaran el xiquets i xiquetes a casa si són nous a l’escola o han canviat algunes dades.

Cessió d’imatge: Mónica explica que si no té la cessió d’imatge firmada per els pares de cada xiquet/a, el menor no podrà eixir a les fotos de fi de curs. També explica, davant la preocupació d’algun pare i mare, que normalment no s’utilitzen imatges dels xiquets per quasi res més. No es fa ús de publicitat gratuïta i sempre es respectaran els drets del menor. Este any estarà l’opció de fer l’autorització durant el temps que estiga matriculat el xiquet.

 1. Informació sobre començament de curs (agendes, extraescolars, llibre reciclat, ordinadors, etc.)

Agendes: El repartiment de les agendes ha funcionat molt bé. S’han recaptat 40€.

Extraescolars: Des de l’equip directiu s’ha fet arribar un problema amb les extraescolars que no són del centre. És un tema que caldria portar al Consell, ja que aquet any són més xiquets/es que ixen del centre i han de tornar al menjador a dinar i és molt difícil gestionar-lo des de l’escola. En principi no es tracta de prohibir-lo però si de buscar una millor solució per a l’any vinent.

Llibre reciclat: davant la proposta que se’ls va fer als mestres per intentar no escriure tant als llibres des de 3er a 6é per poder-los reciclar s’ha d’informar que ho estan complint.

Ordinadors: es va parlar en Junta de donar l’ordinador i la impressora de l’AMPA a l’escola. Tots estan d’acord.

 1. Informació Comissions/responsables i delegats de classe de l’AMPA.

S’informa de nou de les diferents COMISSIONS i els seus membres i s’anima a la gent a que col.labore:

 

Comissió Extraescolars: Rafaela Pinter i Marina Martínez. (Mónica per informar)

Comissió d‘Infraestructures: Jordi Boluda, Rafael Latre i Fran Herran.

Comissió Menjador: Rafael Latre, Pilar

Comissió Festes: Cristina Requena, Sonia Muñoz i Maite Civera.

Comissió Econòmica: Javier Guillen.

Mercat Solidari: Rosa Ortell, Sonia Muñoz.

Nadal Solidari: Mónica Fernández.

Trobades: Paco Collado.

Campament: Lola Pastor.

Web: Jordi Boluda i María Díaz.

Agendes: Mónica Fernández.

Llibre reciclat: Fran Herran i Mónica Fernández

Comunicació: Mónica Fernández.

Escola de Pares: Mº Carmen i Nacho Coller.

Campanya pel valencià: Jordi Boluda

 

 

Delegats de classe de l’AMPA:

 • 1er Infantil: Miquel Serrano.
 • 2on Infantil: Rosa Rivera.
 • 3er Infantil: Pepa Lluesma.
 • 1er Primària: Eva González
 • 2on Primària: Mar Rubio.
 • 3er Primària A: Mº Luz Izquierdo.
 • 3er Primària B: Cristina Requena.
 • 4art Primària: Mª Carmen Rodríguez.
 • 5é Primària: Paco Collado.
 • 6é Primària: Mónica Fernández.

 

 1. Informació eleccions Consell Escolar 26 novembre 2015.

Primer de tot se informa que a la porta de l’escola està penjat els cens de pares i mares de l’escola i que cal revisar-lo per tal de saber si les dades estan correctes.

Són 9 pares/mares membres del Consell, aquest any es renoven a 4 membres i continuen 4 membres més per dos anys (Mónica Fernández, Javier Guillén, Rafa Latre i Jordi Boluda) i el representant de l’AMPA (Paco Collado).

Per a presentar-se a les llistes de l’AMPA hi ha que ser de l’associació, del contrari han de ser llistes diferents.

La llista de l’Ampa al Consell Escolar és la següent:

 1. Toni Peris (2on i 6é Primària)
 2. Estela Martínez (1er Primària)
 3. Rosa Rivera (2on i 3er Infantil)
 4. Rosana (1er i 3er Infantil)
 5. Paula (2on Infantil)
 6. Max Giggling (3er i 5è primaria)
 7. Pilar Valero (3er Infantil)
 8. Mar Monsonís (2on Infantil)
 9. Miquel Serrano (1er Infantil)

 

 1. Precs i preguntes.

Projecte de canviar el nom a l’escola: s’està treballant amb la manera de gestionar-lo.

Campanya pel valencià: Jordi explica, per a tots el pares i mares nous de l’escola, que s’està fent un grup de treball per fomentar l’ús del valencià a la nostra escola, ja que tot i sent una escola en línia en valencià els xiquets i xiquetes no fan ús de la llengua valenciana fora de l’aula.

Explica que caldria fer un full informatiu de la campanya i que totes les persones que vullguen aporten les seves idees. Algunes de les idees que de moment hi han són: Fer subscripció a la Revista Samaruc, comprar CD’s de música en valencià i posar-los a l’escola, fer concert en música en valencià (aquest any ja s’ha començat a fer), fer obres de teatre en valencià a l’escola…etc.

Projecte per pintar el pati: Cal trobar nous artistes grafiters que vullguen involucrar-se en el projecte.

 

Finalització de l’Assemblea a les 19h.