DATA: 18 de JUNY de 2015

HORA DE COMENÇAMENT: 18:00 hores

 

Al menjador de l’escola té lloc l’Assemblea de l’Associació de Pares i Mares del CEIP Santa Teresa de València amb el següent ordre del dia:

 

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior (Podeu consultarla al següent link: http://afasantateresa.es/ampa/documentsdelampa/)
  2. Lectura i aprovació Memòria de l’AMPA.
  3. Informació sobre agendes/llibres reciclats.
  4. Precs i preguntes.

PRESIDENT: Jordi Boluda.

VICEPRESIDENTA: Mónica Fernández.

SECRETÀRIA: Estela Martínez.

TRESORER: Javier Guillén.

 

ASSISTENTS: 42 persones.

 

 

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

 

S’informa que l’acta de la darrera assemblea estava penjada a la web i abans de la seua aprovació es pregunta si hi ha alguna esmena i al no haver-hi cap es passa al vot i és aprovada per unanimitat.

 

  1. Lectura i aprovació memòria 2014-15.

 

S’informa també que està penjada a la web i es passa directament al vot. És aprovada per unanimitat.

 

Tot i que s’aprova i es suposa que pares i mares interessats l’han llegida, es fa un breu resum del que allí s’exposa.

 

Primer de tot, Rafa explica el que pertany a la Comissió d’Infraestructures, concretament el tema de la calor a Infantil. Per primera vegada en sis anys, Conselleria ha contestat per correu certificat al projecte que se li va presentar per intentar solucionar el tema de la calor. En aquest informe tècnic que envia Conselleria no s‘especifica cap negativa davant el projecte però tot el que demanen, es a dir, totes les normes que exigeixen fan que siga totalment inviable portar a endavant el projecte.

 

El que es proposa a l’Assemblea es que aprofitant que tenim un canvi de govern, tornar a presentar una instància a Conselleria i a l’Ajuntament de València denunciant el tema de la calor a les aules de l’escola. Aquest tema es tractarà en prioritat a la primera Assemblea del proper curs.

 

Respecte a la Comissió de Menjador, es parla del Menjador Sostenible, el qual és una proposta de Pilar, mare d’una xiqueta de 2on d’Infantil. Porten tot el curs treballant respecte a este tema per tal de poder incorporar criteris ecològics a la manera de treballar al menjador de l’escola, com per exemple, la procedència d’aliments (proximitat), maneres de cuinar els aliments…etc. Es debat un poc la seua viabilitat i la majoria de pares i mares estan d’acord en que es continue treballant en aquesta línia i aconseguir tenir a la nostra escola un menjador sostenible. Pilar informa que dins del grup de treball que s’ha creat de menjador sostenible es realitzarà un acta per informar de tot el que s’ha parlat i els objectius que tenen. Aquesta informació es portarà a la comissió de menjador per a que l’estudie i per a que ho porte al Consell escolar. Durant el debat es puntualitza i s’informa als pares i mares nous que aquesta escola té un Projecte educatiu de menjador des del 2012. L’Assemblea dona suport al document. I s’informa que a la web de l’Ampa hi haurà un apartat exclusivament per al Projecte de menjador sostenible on poder vore les noves informacions que es vagen tenint.

 

Seguidament Estela passa a explicar breument la memòria de la Junta Directiva, informant noves altes a la Junta i tots els acords que s’han portat a terme.

 

A continuació Mónica explica la memòria de la Comissió d’Extraescolars. Tots els presents fan una valoració de la mostra de les extraescolars, la majoria creuen que ha sigut una bona idea fer-les totes juntes. Mónica explica que aquest any es va fer tot molt corregut i que possiblement fent-lo amb temps pot eixir molt millor, per tant, la proposta per l’any vinent és que des de principi de curs es proposarà el dia per fer les extraescolars a l’empresa per a que es puga fer tot seguit a partir de les 17h.

Per incompatibilitat deixen la comissió Mónica i Maite i s’incorporen Rafa (Rafaela) Pinter i Marina Martínez.

 

Javier, explica un poc com esta el tema econòmic. A hores d’ara no pot dir exactament el romanent perquè falten tancar moltes coses encara. També aprofita per explicar com ha quedat el tema de les pissarres digitals: l’escola pagarà les 3 pissarres digitals. L’escola proposa que l‘Ampa pague 1 pissarra més. Es decidirà en pròxima assemblea.

 

  1. Informació sobre agendes/llibres reciclats.

 

Es seguirà el mateix protocol que l’any passat. El primer dia de classe es repartiran les agendes a la porta de l’escola. Són 4€ i la portada està pintada per una xiqueta de 6é de Primària i votada pels alumnes de 5é de Primària.

El reciclatge de llibres continua endavant. Es demana conscienciació per part de tots.

 

  1. Precs i preguntes.

 

Durant l’exposició de la memòria apareixen els següents:

 

Festes: Rosana, mare de 2on d’Infantil proposa que el horari de les festes no siga tan estricte de part de l’escola. És un tema que es portarà al Consell.

Web: Es torna a parlar de crear un directori a la Web de pares/mares amb un tauler d‘oficis.

Trobades: fer una pancarta nova.

 

S’informa també que, aquest any canvien els llibres de 2on, 3er i 4art de Primària.

Es proposa portar a Consell el tema de alliberar les aules d’anglés i música per poder habilitar més aules per extraescolars o altres.

 

Altres precs:

 

Toni planteja que es propose a Conselleria el canvi de nom de l’escola. No entén perquè sent una escola pública porta el nom d’una Santa. Proposa fer un Concurs de noms, del qual s’encarregarà ell mateix. Toni s’encarregarà de portar-lo a Conselleria encara que, primer de tot, es proposarà al Consell Escolar.

Paco informa sobre el tema d’obrir el solar-IVAM. Ell està assistint a quasi totes les reunions i ens informa del que allí es parla. Estan cridant a la gent del barri i l’AMPA de la nostra escola forma part del barri.

 

Finalitza l’Assemblea a les 18:45h i a la Festaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!