Els espais que habitem acaben siguent habitants de nosaltres mateixa. Ens conformen de la mateixa manera que ho fan les persones conegudes i les experiències viscudes. És per això que l’AMPA ha elaborat un projecte de millora del pati per tal de fer-lo més habitable, més acollidor, i  més amable.

Per tal de dissenyar-lo hem volgut invitar als alumnes a contribuir i participar. Conèixer les seues necessitats i desitjos ens ha permès el descobriment de propostes molt interesants i boniques. La materialització d’aquestes idees es una tasca de tota la comunitat d’aprenentatge, per la qual cosa, l’AMPA vos convida a participar-hi activament.

La experiència de participació en el projecte és important per a que l’escola es convertisca cada vegada més en una escola adequada als infants, a la que puguen reconèixer  i voler, de la que puguen sentir-se orgullosos.

Volem que els xiquets i xiquetes tinguen un paper actiu i protagonista en la vida de l’escola, però no volem oblidar-nos dels altres actors i actrius sense les quals res seria possible; els/les mestres.

Gràcies!

Els xiquets i xiquetes de primer d’infantil volem un pati…

Els xiquets i xiquetes de segon d’infantil volem un pati…

Els xiquets i xiquetes de tercer d’infantil volem un pati…

Els xiquets i xiquetes de primer de primària volem un pati…

Els xiquets i xiquetes de segon de primària “A” volem un pati…

Els xiquets i xiquetes de segon de primària “B” volem un pati…

Els xiquets i xiquetes de tercer de primària volem un pati…

Els xiquets i xiquetes de quart de primària volem un pati…

Els xiquets i xiquetes de cinqué de primària volem un pati…

Els xiquets i xiquetes de sisé de primària volem un pati…