Link a la noticia en La veu:

BAIXES DELS DOCENTS

Normativa autonòmica per agilitzar la cobertura de les baixes docentsEducació inicia el treball en una normativa autonòmica per agilitzar la cobertura de les baixes docents

– “Volem que es derogue el Decret estatal 14/2012, que provoca deixar massa dies l’alumnat sense professorat quan es produïx una baixa”, ha declarat el conseller Marzà.

Hui s’han iniciat les reunions amb els sindicats valencians de l’ensenyament per a agilitzar el procés de substitucions del personal docent mentre el Decret estatal 14/2012 continue vigent. Segons Vicent Marzà, “La Conselleria d’Educació ha iniciat la negociació participativa amb els representants dels docents per a fer front a un dels temes clau per a la reconstrucció del sistema educatiu valencià: les substitucions”.

L’objectiu de l’administració educativa és comptar amb la col·laboració dels sindicats per pal·liar una problemàtica que afecta directament a l’alumnat. El procés de substitucions dels docents a les escoles i els instituts valencians fa que a hores d’ara, i en molts casos, s’allargue a més de 10 dies com a conseqüència del Decret estatal 14/2012.

“Cal buscar solucions efectives  entre totes i tots. Calen moltes mesures concretes i les reunions actives i constructives amb els sindicats són importantíssimes per a trobar-les ja que tothom remem en el mateix sentit: assegurar la millor educació possible per al nostre alumnat i assegurar que tinguen mestres a classe”, ha dit el conseller Marzà i ha continuat: “l’Objectiu últim d’Educació és elaborar una normativa autonòmica que ho permeta”.

FONT LA VEU