NO CONSULTA

Benvolguts mares, pares i tutors del CEIP Santa Teresa:

Com molts ja haureu escoltat la Conselleria ha preparat una “consulta lingüística” sense trellat. Des de l’escola estan obligats a informar-vos i a realitzar-la.
Des de l’AMPA, seguint les recomanacions de FAPA i Escola Valenciana, vos instem a NO participar en la consulta per diverses raons:

Les famílies SÍ que decideixen en la preinscripció, NO en la consulta perquè

1-NO ÉS VINCULANT.
No és veritat que en aquesta consulta les famílies decidisquen res. La Consulta no és vinculant, només expressen una opinió que pot ser considerada o no segons el criteri de la Conselleria d’Educació. No hi ha ni un mínim de participació per a què la consulta siga vàlida i manquen les mínimes garanties democràtiques.

2- CREA CONFUSIÓ
No és cert que les famílies puguen triar tal com anuncien els cartells entre valencià/anglès o castellà/anglès. Eixos programes no existeixen en el sistema educatiu valencià. Ningú pot triar no estudiar castellà o no estudiar valencià. La consulta és enganyosa.

3. NO S’HA INFORMAT
No existeix cap campanya informativa real a les famílies sobre els programes i els seus resultats. Penjar un cartell o facilitar un full a l’alumnat no és suficient. A més la data de votació telemàtica, el 19 de desembre, quan els centres educatius estan preparant les festes de Nadal és absolutament inapropiada.

Per tot aquestos motius us adrecem les recomanacions d’Escola Valenciana:

 Recomanem la NO PARTICIPACIÓ EN LA CONSULTA. Els vots legitimarien un procés propagandístic per part de la Conselleria d’Educació fet sense el consens dels principals agents de la comunitat educativa. La consulta només busca obrir un conflicte lingüístic inexistent en el centre, a més, recordem que la consulta és totalment no vinculant i per tant innecessària.