Curs 2018 / 2019

Quadre pagament menjador

Setembre 2018 

estem en contacte amb l’empresa, perquè el menú estiga completament en valencià i esmene els errors d’escriptura