Donades les instruccions de funcionament per al menjador durant el curs 2015-2016 vos comuniquem que:

 • Des de setembre fins a juny es disposarà de beques de menjador.
 • L’Administració ha de confirmar la llista definitiva de puntuació, ara només disposem de la provisional. (Recursos d’alçada per desacords amb la puntuació: Per presentar-lo disposeu d’un mes -després de la publicació de la llista definitiva de punts-).
 • La nota de tall que hui ens han comunicat és la següent:
 1. Beca “A”: Famílies que tenen concedits 19 i 20 punts; per tant, abonaran cada mes 0’31 € per dia i xiquet/a.
 2. Beca tipus “B”: Per a les famílies amb 15,16, 17 i 18 En aquest cas correspon abonar cada mes 1’49 € per xiquet/a i dia.
 • La Conselleria farà l’ingrés de 1.30€ per dia i per a tots els/les comensals des de setembre fins a juny, per tant, el preu del menjador durant tot el curs escolar serà de 4.25€ per comensal/dia.
 • Preu setembre (menys la reserva de 20€ que algunes famílies van aportar a juny/juliol): 63’75 € rebut complet sense beca // 22,35 € comensals amb beca “B”// 4,65 € comensals amb beca “A”.
 • Recordem a les famílies d’alumnes becaris que, malgrat que s’entén, cal fer ús durant tot el curs escolar (setembre-juny) de la beca concedida.
 • IMPORTANT: Cas que no reservareu en juny/juliol passat per al menjador de setembre, HEU DE RESERVAR MENJADOR PER AL PRESENT MES DE SETEMBRE siguen o no becaris els vostres fills/es, si voleu fer ús d’este servei.
 • El preu dels diferents mesos de menjador estarà exposat als cristalls de l’entrada al centre i publicat a la Web de l’AMPA. El preu s’ha cal·lculat pensant que el 22 de gener i 15 de març de 2016 siguen no lectius; cas d’haver-hi canvis al respecte, informarem a les famílies en la forma més adient donat que variaria el preu mensual de gener i de març publicat.
 • Durant el matí de demà dia 9 de setembre podeu sol·licitar que els vostres fills/es siguen comensals de menjador de setembre. Ho podeu fer de forma presencial o telefònica però respectant en ambdós casos l’horari d’atenció al públic -12’30 a 14 h-.
 • Si confirmeu menjador el mateix dia 10, primer dia d’escola, els xiquets/es dinaran al centre a partir de divendres 11 de setembre.
 • Lloc i data pagament rebut setembre o per lliurar la còpia de la transferència /ingrés bancari: Consergeria el dilluns 14 o dimarts 15 de 8’55 a 9’10 h.

 

Atentament, La Direcció