HORARI DE SECRETARIA I DIRECCIÓ: 

Del dia 25 al 29  de JULIOL de 2016

Dilluns 25

Dimecres 27

Dijous 28

Divendres 29

SECRETARIA

DIRECCIÓ

09.20 a 10.20 h