La Convocatòria d’Ajudes per a Xec Escolar curs 2018-2019, ha sigut publicada en el Butlletí
Oficial de la Província el dia 23 d’abril de 2018. més informació a:

http://educacio-valencia.es/xec-escolar/

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/WEB_ASSET_CRG_0259?lang=1