DATA: 24 de SETEMBRE de 2015

LLOC: Carrer Sant Ramón 14 de València.

HORA DE COMENÇAMENT: 17:30 hores

ASSISTENTS: Javier Guillén, Cristina Requena, Paco Collado, Mónica Fernández, Jordi Boluda, Cristina Pepiol, Estela Martínez, Rafael Latre, Pilar, Rosana, Paula, Miquel , Carmen, José Raul, Paula R.

ORDRE DEL DIA

 1. PREPARACIÓ FESTA/ASSEMBLEA INICI DE CURS.

S’acorda fer la Festa d’inici de curs de l’escola juntament amb l’Assemblea de l’AMPA el dia 15 d’Octubre de 2015.

Per a la Festa d’Inici de curs es comptarà amb la participació d’un grup de música on els components són pares i mares de l’escola.

Es realitzarà un berenar per a tots els xiquets i xiquetes de l’escola i famílies. Aquesta vegada el berenar consistirà en fer un CONCURS/Mostra de coca de llanda, el qual s’anomenarà: I FESTIVAL INTERNACIONAL DE COCA EN LLANDA.

Com el curs passat també es farà sopar de pa i porta, que va a ser un èxit. També hi haurà rastrell solidari.

L’AMPA comprarà la beguda i el picoteig i l’encarregada de la compra és Maite, membre de la Comissió de Festes de l’Ampa.

Cristina s’encarregarà d’avisar als Monitors que estaran pendents dels xiquets i xiquetes a l’hora de l’Assemblea.

Es proposa fer algun tipus d’animació per als xiquets i xiquetes durant el temps de l’Assemblea i s’acorda que Pilar parlarà amb l’escola de CIRC d’Alboraia per veure si es pot comptar amb ells.

Se li demanarà també a Sònia fer un cartell amb tota la informació de la Festa inici de curs.

Javier, el tresorer, parlarà amb l’empresa CATERING RUSSAFA, per saber si aquest any també col·laboraran amb l’AMPA en la Festa, ja que sempre han ajudat amb certes despeses.

 

 1. VALORACIÓ INICI DE CURS.

De moment, als pocs dies del començament del curs, tots tenen una valoració positiva, encara que hi ha una mare que explica un poc el “caos” que hi ha a l’entrada amb els més xicotets. La solució ve un poc donada per la implicació i consciència dels pares i mares per tal d’evitar quedar-se a la porta o entrar sempre per veure fins l’últim moment al seu fill o filla.

En aquest moment es fa un parèntesi per parlar de la proposta de crear el MENJADOR ECOLÒGIC I SOSTENIBLE a l’escola ja que Pilar ha de marxar i és un tema que vol tornar a exposar.

Pilar, proposa començar a treballar quan abans millor en càtering Russafa. Rafa li explica un poc el funcionament o els passos a seguir ja que, ens agrade més o no, hi han sempre uns protocols a seguir. Li proposa entrar a formar part de la Comissió de menjador de l’AMPA per poder parlar en Marga, que aquest any és l’encarregada de menjador i que la informació o iniciatives que ella vullga aportar es facen d’una manera més directa.

 1. RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR.

En principi, si no hi ha cap canvi, les pròximes eleccions a Consell Escolar són el 15 de novembre. Els pares i mares que constitueixen el Consell Escolar són 9 pares/mares (1 d’ells és de lliure designació ja que està com a representant directe de l’AMPA).

El pare, membre del Consell i representant de l’AMPA és Toni Fernández però aquest any presentarà la seua dimissió i tots els allí presents, com a Junta, decideixen que el nou representant de l’AMPA al Consell siga Paco Collado.

Aquest any hi ha que cobrir 4 llocs de pares/mares més les reserves que cal tenir per qualsevol baixa.

Proposta de candidats/-es:

 • ESTELA (1er Primària)
 • ROSANA (1er i 3er Infantil)
 • PAULA (2on Infantil)
 • TONI (2on i 6è Primària)
 • PILAR (3er Infantil)
 • MIQUEL SERRANO(1er Infantil)
 • ROSA (2on i 3er Infantil)

 

 1. PROJECTE PATI.

Paula torna a explicar el projecte, sobre tot, per a que tots el pares i mares nous que estan a la Junta sàpiguen d’allò que s’està parlant. És un projecte artístic i educatiu que està aprovat en Consell des de l’any passat però per motius aliens a les persones involucrades en el mateix no s’ha pogut portar a terme durant el mes de Juliol. Tant Paco com Paula expliquen que ara s’ha de tornar a començar a gestionar com materialitzar de nou el projecte al pati ja que els grafiteros que havien treballat en el projecte ja no estan. Paco comenta que tornarà a parlar amb el mestre de Belles arts per veure si hi ha alguna alternativa que puga ajudar a solucionar el problema de falta de personal que materialitze el projecte pintant-lo al pati. Per tant, és un tema que queda pendent de solucionar.

 1. TEMES PENDENTS DE DARRERA ASSEMBLEA.

EXTRAESCOLARS: Avís a AUCA de fer el festival d’extraescolars juntes a partir de les 17h de la vesprada. Ja s’ha fet la gestió per al dia 28 de maig. Es portarà al Consell.

MENJADOR SOSTENIBLE: Aquest tema s’ha tractat al principi de la Junta i per tant es continua treballant en el mateix.

PISSARRA DIGITAL: L’AMPA no ha de pagar cap pissarra digital. L’escola s’ha fet càrrec de totes les despeses de les pissarres ja que ha rebut el deute de Conselleria.

PANCARTA NOVA: Jordi i Paco s’encarregaran de la seua materialització a l’espera de saber si el canvi de nom de l’escola continua endavant o no.

PROPOSTA DE CANVI DE NOM DE L’ESCOLA (TONI): Toni explica com es pot fer la votació de la proposta. Es col·locaria a la porta de l’escola una caixa on introduir les propostes de la gent. En cada proposta caldria posar el nom que agrada per l’escola i la seua justificació raonada. I un cop tenen totes les propostes, fer la votació i amb el resultat anar a portar-lo a Conselleria.

Evidentment aquesta proposta, que va sorgir en la darrera Assemblea, es portarà també al Consell.

L’escola es diu Col·legi Santa Teresa perquè el terreny on està ubicat era un solar Teresià.

CAMPANYA DE L’ÚS DEL VALENCIÀ: Cal posar-se a treballar.

HORARI FESTES: Es portarà a Consell, ja que no poden continuar sent tant estrictes en aquest tema. Es pretén que quan hi haja una festa escolar, com per exemple, Carnestoltes, falles, etc. els pares i mares no tinguem un horari tant excessivament restringit que quasi no podem ni entrar.

CLAUS de l’escola: Es proposa demanar unes claus a l’escola per fer un bon ús i poder entrar a l’escola en cas de necessitat i evitar trobar-se la porta tancada perquè no ens poden obrir o no hi ha ningú.

 1. DISTRIBUCIÓ DE FEINA/PRECS/PREGUNTES: INFRAESTRUCTURES/CALOR INFANTIL.

Es continua recollint ordinadors. El que s’intenta és aconseguir 3 ordinadors per aula.

Mónica proposa que l’ordinador portàtil de l’ AMPA i la impressora es puga donar a l’escola ja que no es fa ús d’aquest material per estar un poc obsolet i perquè no té bateria, per tant, no es pot moure si no té connexió al llum.

Mónica també proposa comprar un disc dur per bolcar tota la informació de l’AMPA/ESCOLA que té a dintre del seu ordinador.

CALOR INFANTIL. Hi ha noves vies que s’estan estudiant.

 

Finalització de la Junta a les 19.30 hores.