DATA: 9 de MAIG de 2016

LLOC: Aula Biblioteca del Col·legi Santa Teresa de València.

HORA DE COMENÇAMENT: 17:00 hores.

ASSISTENTS: Javier, Rafa, Rosa, Cristina, Inés, Marina, Max, Paco, Mar, Rosana i Estela.

ORDRE DEL DIA

  1. Informació proposta canvi horari i preparació enquesta.

S’explica els motius pels quals la Junta realitza i prepara l’enquesta i perquè la fa extensiva a la resta de pares, mares i/o tutors i són els següents: tenint en compte el temps que passen els xiquets i xiquetes durant l’horari de menjador al pati de l’escola, els pares i mares membres del Consell Escolar van proposar un canvi d’horari per a la nostra escola a partir del pròxim curs 2016-17, el qual ja ha estat aprovat per part del Claustre de mestres.

Els representants de tots els pares, mares i/o tutors al Consell Escolar volem que aquesta siga una decissió compartida amb la resta de pares, mares i/o tutors de tota l’escola, per tant, es decideix realitzar l’enquesta. Per a preparar-la es convoca una Junta, en la qual cadascú exposa els seus criteris al respecte i finalment s’acorda fer-lo de la manera més senzilla i que a l’enquesta hi haja només una pregunta: Estàs a favor que un dia de vesprada no hi haja classe? I la informació pertinent.

Tots els assistents tenen present l’horari proposat pel claustre i es qüestiona si és el més adient o el que més agradaria.

Max proposa estudiar l’enquesta a casa i enviar la seua proposta via mail i poder decidir si ens complau a una majoria.

L´horari proposat pel Claustre és el següent:

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
09:00 a 10:00 Sessió Sessió Sessió Sessió sessió
10:00 a 11:00 Sessió Sessió Sessió Sessió sessió
11:00 a 11:30 Pati

 

11:30 a 12:30 sessió Sessió Sessió Sessió sessió
12:30 a 13:15 sessió menjador menjador Menjador sessió
13:15 a 15:00 Menjador menjador
15:00 a 15:30  
15:30 a 16:15 sessió Sessió sessió Sessió  
16:15 a 17:00 sessió Sessió sessió Sessió  

 

S’acorda que siguen els mestres qui repartisquen l’enquesta en cada classe i faça el recull de les mateixes. També es proposa que deuria d’have-hir un 60% del vots a favor per que els membres del Consell donaren el seu vot a favor del SI al pròxim Consell on es vote la proposta, del contrari es proposa deixar l’horari com fins ara.

  1. Encarregats per organitzar:

 

  • Exhibició extraescolars del 26 de maig: Les encarregades per organitzar l’exhibició són: Rosa, Cristina i Marina.

Marina es posarà en contacte amb Mònica per que els passe tots els contactes de cadascuna de les activitats extraescolars per saber qui realitzarà exhibició de fi de curs.

Aprofitant l’organització d’extraescolars es crea la nova comissió de les mateixes per al proper curs 2016-17 que seran les persones esmentades amb anterioritat.

  • Logística campament: Javi i Rafa es posaran en contacte amb Mónica i Lola.

 

  1. Tema pintar pati.

 

Estela juntament amb Paco expliquen com s’està gestionant amb la direcció del centre el tema de pintar el pati. De moment no se sap si es podrà pintar el pati abans de finalitzar el curs ja que un dels artistes l’última setmana de maig ja no està i Isabel demana uns últims requisits que cal que s’informen al Claustre i s’aproven. Finalment s’acorda amb Isabel que siga ella qui parle directament amb els artistes responsables del projecte per aclarir alguns dubtes i ja ens comunicarà la conclusió amb al qual s’arribat.

 

  1. Altres:

 

Criteris cessió d’ús: Estela llegix el document on hi ha una mena de NORMATIVA per a la cessió de les instal·lacions per poder aprovar-lo al pròxim consell. Es rectifiquen algunes coses però cal parlar-les al pròxim consell i trobar allò més just per a tots.

Trobades. Tots estan d’acord que el taller dels xiquets i xiquetes de 6é, les banderoles i les pancartes van estar molt bé. Paco informa que a la propera reunió amb la CAPPEV vol protestar pel següent: La Trobada l’organitzen escoles, pares, mares, alumnes i mestres, per tant no troba just que la pancarta de les trobades on el lema és “un país d’escoles” siga abanderada per polítics ocupant el 1er terme de la manifestació ja que no es pot aprofitar com a campanya política o fins partidistes quan no és el moment, no són ells els protagonistes. I també voldria protestar perquè va ser un recorregut molt llarg. Demana a la Junta si aquesta protesta la pot fer a nivell Ampa o individual, a la qual cosa tots els presents manifestem el nostre recolzament com a associació.

 

Fi de curs: La festa serà el dijous 16 de juny de 2016 i l’Assemblea el mateix dia a les 17h. ( es posaran monitors,-es/cuidadors,-es)

Les iniciatives o idees que ixen avui són: continuar fent concurs de truites, aquest any seria el II concurs. Paco refarà les bases i les enviarà per mail. Fer un joc/photocol de disfresses amb pares i mares , fer un karaoke en valencià (Rosa ho intentarà fer, no es garanteix que es puga aconseguir).. Aquest punt es continuarà tractant a la propera Junta.

 

Claus Ampa: Javi, al principi de la Junta, li demana a Isabel, la directora, poder tindre l’Ampa unes claus de l’escola per poder tindre un poc més de independència i no molestar a Amparo (la dona que neteja), cada vegada que s’incorpora algú a la Junta o se’n va. Isabel dona la seua conformitat.

 

Finalització: 20h.