La gran quantitat d’unitats escolars suprimides i uns quants centres que volen tancar per part de la Conselleria, fan que hi hagen convocades dues mobilitzacions: tancades als centres per al 10 d’abril, i quatre marxes per al 12 d’abril, que confluiran a la Pl. de Manises de València.

CART CREMONA menut